Brede diëtisten informatie over voedingsdoelen

Afslankpillen

Afslankpillen kunnen goed als hulpmiddel bij een dieet dienen. Er bestaan echter afslankpillen die gevaarlijke bijwerkingen hebben.

Afslankpillen zijn pillen die het afvallen ondersteunen. Er zijn vier keer zo veel vrouwen dan mannen die de afslankpil gebruiken. De afslankpil is vooral geschikt voor mensen met overgewicht en obesitas. Van overgewicht is sprake als de BMI 25 of hoger is. Obesitas betekent een BMI van 30 of hoger. BMI is de afkorting van Body Mass Index. Dit is een index voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte. Het geeft een schatting van het gezondheidsrisico.

Er zijn verschillende soorten afslankpillen. Sommige zijn alleen met een recept van de huisarts verkrijgbaar. Een voorbeeld hiervan is Xenical. Andere afslankpillen kunnen zonder recept bij de apotheek of drogist worden gekocht. Een voorbeeld hiervan is Alli. Alli bevat dezelfde werkzame stof als Xenical. Het enige verschil is dat de dosering bij Alli lager is. Ook online zijn diverse afslankpillen te koop. Een ander afslankpil is Obesimed. Naast deze middelen zijn ook andere alternatieve zaken zoals groene thee pillen, poeders en dergelijke te koop.

 

Hoe werkt het?

Het lichaam kan drie brandstoffen aanspreken: koolhydraten, vet en eiwit. Eiwit zal het lichaam alleen in heel uitzonderlijke gevallen als brandstof inzetten. Het lichaam gebruikt eiwit bij voorkeur als bouwstof. Bijvoorbeeld als onderdeel van de spieren. De voorkeur voor brandstof gaat uit naar koolhydraten en vetten uit de voeding. Het lichaam kan voeding niet zomaar als brandstof gebruiken. Hiervoor vinden een aantal processen plaats. Dit geheel van processen noemt men ook wel stofwisseling. Globaal wordt de stofwisseling verdeeld in: inname, opname en verbranding.

 

Afslankpillen bevatten werkzame stoffen die een van deze drie onderdelen beïnvloedt: 

 • Inname: Sommige afslankpillen beïnvloeden de inname. Dit zijn de zogenaamde eetlustremmers. Bepaalde stoffen in deze afslankpillen zorgen voor een verminderd hongergevoel. Door het verzadigde (volle) gevoel zal er minder worden gegeten.
 • Opname: Andere afslankpillen beïnvloeden de opname van voeding in het lichaam. Er zijn afslankpillen die de opname van vet of koolhydraten gedeeltelijk remmen. Op die manier kan het lichaam deze stoffen niet als brandstof gebruiken. Het lichaam kan het ook niet omzetten in lichaamsvet. Dit bevordert het afvallen. Voor de noodzakelijke brandstof zal het lichaam andere bronnen gaan aanspreken. Eén van die bronnen is de eigen vetvoorraad. Het verliezen van lichaamsvet is een zeer gewenst effect bij afvallen.
 • Verbranding: Een derde categorie afslankpillen bevat ingrediënten die de verbranding stimuleren. Een hogere verbranding zorgt ervoor dat het lichaam minder hoeft op te slaan. Dit kan bijdragen bij het afvallen. Er zijn ook pillen op de markt die een laxerende werking hebben. Bij laxerende afslankpillen wordt het gewichtsverlies vooral veroorzaakt door het verlies van water. Verder draagt het niet bij aan het afvallen.

 

Om ernstige bijwerkingen te voorkomen worden afslankpillen in combinatie met een caloriearm dieet met weinig vet gebruikt. Bij alle afslankpillen is het belangrijk om de voeding en leefstijl aan te passen. Afslankpillen dienen daarom als ondersteuning bij het afvallen. 

 

Werkzame stoffen

Een werkzame stof in veel afslankpillen is Orlistat. Orlistat beïnvloedt de opname van vet. Vet wordt normaal gesproken in de maag en darm afgebroken. Hierbij zijn enzymen betrokken. Enzymen kunnen bepaalde processen in het lichaam versnellen. De enzymen in de maag en darmen stimuleren de afbraak van vet. Dit is nodig om opname vanuit de darm in het bloed mogelijk te maken. Via het bloed wordt vet naar de lever, spieren en vetweefsels vervoerd. Deze weefsels en organen verwerken de vetten verder. Het vet wordt omgezet naar brandstof of tijdelijk opgeslagen in vetweefsel als reserve.

Het lichaam benut bijna alle vetten uit de voeding. Orlistat remt de werking van enzymen die vet afbreken. In dat geval kan vet niet in kleinere deeltjes worden afgebroken. Dit zorgt ervoor dat het lichaam vet niet vanuit de darm in het bloed kan opnemen. Om die reden kan vet niet als brandstof dienen. Opslag in vetweefsel is ook niet mogelijk. Onbruikbaar vet verlaat het lichaam met de ontlasting. Dit resulteert in gewichtsverlies. Via Orlistat wordt de opname van vet met een kwart verminderd.

Er zijn ook afslankpillen die de werkzame stof sibutramine bevatten. Sibutramine beïnvloedt de werking van bepaalde hormonen. Hormonen zijn signaalstoffen die door klieren via de bloedbaan aan doelcellen of -organen worden afgegeven. Hormonen hebben daarmee een regelfunctie in het lichaam. Sibutramine beïnvloedt de hormonen adrenaline en serotonine. Deze twee hormonen spelen een rol bij de eetlust. Sibutramine is daarom een eetlustremmer. Het verhoogt het verzadigingsgevoel (vol gevoel). Dit kan de inname aan voedingsmiddelen remmen. Een verminderde inname kan de kans op overgewicht verkleinen. De precieze werking van de hormonen binnen dit principe, is echter nog niet duidelijk.

 

Over de werking van de hormonen is het volgende bekend:

 • Adrenaline: Bij angst of stress maakt het lichaam dit hormoon aan. Het hormoon gaat naar de hersenen. Hier zorgt het ervoor dat het lichaam alert kan reageren op dreigend gevaar. Deze staat van alertheid vermindert het hongergevoel. Hierdoor wordt de behoefte om te eten verminderd. Voor het lichaam vormt dit bij dreigend gevaar ook geen prioriteit.
 • Serotonine: Serotonine speelt een belangrijke rol in de stemming. Om die reden wordt het ook wel het ‘feelgood’ stofje genoemd. Een hoog gehalte aan serotonine in de hersenen, zorgt voor een positieve stemming. Daarnaast remt een hoog serotonine gehalte de eetlust. Dit zorgt ervoor dat er minder wordt gegeten. Op termijn kan dit voor gewichtsverlies zorgen. Een ander hormoon dat het serotonine gehalte kan beïnvloeden is oestrogeen. Oestrogeen is het vrouwelijk geslachthormoon. Een daling van het oestrogeengehalte zou een lager serotonine gehalte veroorzaken. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het verlangen naar suiker bij vrouwen rond de menstruatie. Over sibutramine dient het volgende opgemerkt te worden. Sibutramine is een illegaal middel. Het verhoogt het risico op ernstige hart- en vaataandoeningen. Om die reden zijn middelen met deze werkzame stof in de EU verboden.
eetlustremmendafslankpillensibutramineAlliOrlistatXenicalObesimedbijwerkingenovergewichtobesitasafvallenzes maandengewichtsverliesgevaarlijkhulpmiddelcaloriearm dieetweinig vet

Andere werkzame stoffen kunnen natuurlijke vezels zijn. Omtec19 is een natuurlijke vezels die een vol (verzadigd) gevoel veroorzaakt. Deze vezels kunnen niet door het lichaam opgenomen en verteerd worden. De vezelrijke pillen worden met een bepaalde hoeveelheid water ingenomen. Dit zorgt ervoor dat er in de maag een stroperige massa ontstaat. Dit wordt een gelmatrix genoemd. De gelmatrix vult de maag, waardoor er een vol (verzadigd) gevoel optreedt. Hierdoor zou er over het algemeen minder worden gegeten. Een andere natuurlijke vezel is Omtec50. Deze vezel kan heel goed vetten uit de voeding binden. Met koolhydraten en suiker doet het niets. De binding aan vetten vindt plaats in de maag. In de maag vormt de vezel met de voeding een gelvormige massa. Deze massa verplaatst zich van de maag naar de dunne darm. In de dunne darm wordt normaal gesproken vet opgenomen. Doordat het gebonden zit aan de massa kan het slecht worden opgenomen. Dit maakt vet moeilijk te verteren. Op die manier kan vet niet worden omgezet in brandstof of worden opgeslagen in vetweefsel. Dit kan gewichtstoename voorkomen. De vet-vezelmassa wordt uiteindelijk uitgescheiden via de ontlasting.

 
Gezondheidseffecten
Positieve effecten:
 • Gewichtsverlies: Afslankpillen zijn een goed hulpmiddel bij afvallen. Het kan ondersteuning bieden bij het dieet voor gewichtsverlies en gewichtsbehoud. Uit onderzoek blijkt dat het meeste gewicht in de eerste zes maanden wordt verloren.
 
Negatieve effecten:
 • Geen vervanging van een dieet: Een nadeel van Orlistat is dat het alleen de opname van vet vermindert. Het laat koolhydraten links liggen. Om die reden kan er toch gewichtstoename plaats vinden. Bij een overmaat aan koolhydraten wordt dit omgezet in lichaamsvet. De afslankpil kan daarom geen dieet vervangen. Het is belangrijk ook de voeding aan te passen.
 • Bijwerkingen: Afslankpillen kunnen bijwerkingen hebben. Door de verminderde opname kunnen er tekorten aan voedingsstoffen ontstaan. Afslankpillen die de opname van vet verminderen kunnen leiden tot een vitamine A, D en E tekort. Voor opname van deze vitamines is vet nodig. Via laxerende middelen kunnen voedingsstoffen verloren gaan. Dit kan tot tekorten leiden. Bovendien kunnen sommige afslankpillen verslavend werken.
 • Niet aan te raden: Bepaalde groepen kunnen beter geen gebruik maken van afslankpillen. Bijvoorbeeld bij bepaalde ziektes zoals hart- en vaatproblemen, hoge bloeddruk, diabetes en schildklierafwijkingen. Maar ook zwangere vrouwen kunnen de afslankpil beter links laten liggen. Afvallen tijdens de zwangerschap is in elk geval af te raden. De stoffen die bij afvallen vrijkomen, kunnen schadelijk zijn voor de foetus. Voor het gebruik van een afslankpil dient overlegd te worden met de huisarts.
 • Kosten: Afslankpillen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Vergoeding kan wel plaats vinden vanuit een aanvullende verzekering. De kosten kunnen variëren van €65,- tot 80,- voor 30 dagen.
 
Onderzoek
 • Mensen kunnen verschillende redenen voor het gebruik van afslankpillen hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Harvard Medical School. Afslankpillen zouden een beroep doen op het verlangen naar een wondermiddel. Veel mislukte pogingen van diëten en extra bewegen frustreert mensen. Afslankpillen worden verkocht met het imago van veiligheid en werkzaamheid. Dit beeld trekt sommige mensen aan. Een andere reden voor het gebruik is dat het makkelijk verkrijgbaar is. De meeste afslankpillen zijn zonder recept te koop. 
 • Afslankpillen zijn gemakkelijk via internet te bestellen. Het aantal online aanbieders groeit. Echter niet alle afslankpillen zijn even veilig. Op de markt bevinden zich ook illegale middelen. Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn illegale afslankpillen gevaarlijk. Het is niet duidelijk waar het vandaan komt, welke ingrediënten het bevat of wat de bijwerkingen zijn. In de praktijk blijkt dat deze middelen kunnen leiden tot hart- en vaatproblemen, psychoses en soms zelf de dood. De overheid raadt dan ook af om afslankpillen via internet te kopen.
 • Uit onderzoek blijkt dat Xenical voornamelijk effect heeft bij een BMI van 28 of hoger. Bij een BMI tussen de 25 en 28 bleek Xenical geen effect op het gewichtsverlies te hebben. De werkzaamheid van Alli is hiervan afgeleid. Alli bevat een lagere dosering aan Orlistat dan Xenical. Om die reden is het effect van Alli beperkter.
 

Externe informatie of producten

We zijn extern onderstaande producten, betreffende afslankpillen, voor u tegengekomen:

 
Meer weten of advies?
DietCetera ondersteunt niet het gebruik van afslankpillen. Wel kunnen wij u van dienst zijn met eetlustremmende voeding. Deze voeding bij afvallen is met normale producten. Op deze manier loopt u geen risico op tekorten en (gevaarlijke) bijwerkingen.

Bent u bij het gebruik van afslankpillen juist geïnteresseerd in vetarme voeding? Dan adviseren wij u om bij het voedingsdoel vetarm verder te lezen.

Wilt u, na welk afvaldieet dan ook, stabiel op uw bereikte gewicht blijven? Dan is het voedingsplan anti JoJo (gewichtsbeheersing na afvallen) een zeer geschikt hulpmiddel.

 

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

 

Vorige

top