Brede diëtisten informatie over voedingsdoelen

Overig

Door de voeding na een afvaldieet rustig op te bouwen, wordt het bekende jojo-effect voorkomen. Gewichtsbehoud wil zeggen het behouden van het streefgewicht.

In dit voedingsdoelthema worden overige onderwerpen besproken die betrekking hebben op afvallen. Als eerste wordt bariatrische chirurgie besproken. Deze operatieve behandeling van ernstig overgewicht oftewel obesitas is een uiterst redmiddel voor mensen die al jaren vechten tegen de kilo’s. Bariatrische chirurgie is een ingrijpende behandelingsmethode en wordt niet zomaar bij iedereen uitgevoerd die last heeft van overgewicht. Er zijn strenge selectie eisen. Vervolgens wordt er ingegaan op het onderwerp richting gewichtsbehoud. Richting gewichtsbehoud verwijst naar de periode tussen het stoppen met afvallen en het behouden van het streefgewicht. De voeding dient na een afvaldieet namelijk rustig te worden opgebouwd. Tenslotte komt gewichtsbehoud aan bod. Gewichtsbehoud verwijst naar het behouden van het gewicht wanneer het streefgewicht is bereikt.

 

Bariatrische chirurgie

De laatste jaren is er in Nederland een sterke stijging te zien van het aantal mensen met overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas). Overgewicht houdt in dat iemand te veel weegt ten opzichte van zijn lengte. De extra kilo’s kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken.

Wanneer mensen al langere tijd ernstig overgewicht hebben en al diverse afvalpogingen hebben gedaan, is een dieet vaak niet meer voldoende om het overgewicht kwijt te raken. Er is dan een operatieve behandeling mogelijk aan het spijsverteringskanaal, bariatrische chirurgie genoemd. Bij bariatrische chirurgie, ook wel maagverkleining genoemd, wordt de maag kleiner gemaakt. Daarnaast wordt vaak een deel van de darmen onwerkzaam gemaakt. De darmen behoren tot het spijsverteringskanaal in ons lichaam. In de darmen  wordt voeding verteerd en worden voedingsstoffen uit de voeding opgenomen. Voedingsstoffen heeft het lichaam nodig om goed te kunnen functioneren en gezond te blijven. Eiwitten, koolhydraten, vitamines en mineralen zijn voorbeelden van voedingsstoffen oftewel stoffen in onze voeding.

 

Bariatrische chirurgie heeft tot doel het gewicht te verminderen door de voedingsinname en/of de opname van voedingsstoffen te beperken. De voedingsinname is het totaal wat iemand eet en drinkt op een dag. Voedingsstoffen zijn stoffen die het lichaam haalt uit de voeding. Deze stoffen zorgen ervoor dat het lichaam goed blijft werken.

Niet iedereen met (ernstig) overgewicht komt voor een bariatrische operatie in aanmerking. Er zijn strenge selectie eisen opgesteld die internationaal gelden. Aan de operatie zijn namelijk behoorlijk wat risico’s verbonden. Om deze reden worden altijd eerst de minder ingrijpende behandelingsmethoden voor overgewicht geprobeerd, zoals het volgen van een dieet in combinatie met meer beweging.

 

Richting gewichtsbehoud

Na het volgen van een afvaldieet is het belangrijk de energie-inname weer op te bouwen. Dit geldt na alle afvaldiëten. Een korte periode minder calorieën gebruiken dan het lichaam nodig heeft, is nog wel te doen. Een erg lange tijd minder calorieën gebruiken is echter niet verstandig. Het lichaam krijgt te maken met tekorten aan voedingsstoffen als het een te lange tijd te weinig calorieën binnenkrijgt. Voorbeelden zijn tekorten aan eiwitten, vitamines en mineralen.

De periode richting gewichtsbehoud is zeer belangrijk. De calorie-inname wordt dan langzaam weer opgebouwd. Het bekende jojo-effect wordt hiermee voorkomen. Het jojo-effect is het herhaaldelijk afvallen en weer aankomen. De oorzaak van het jojo-effect ligt bij het niet goed opbouwen van de voeding na een afvaldieet. Tijdens een afvaldieet wordt er minder gegeten. Hierdoor gaat het lichaam gedurende het dieet in de spaarstand. Dat wil zeggen: het gaat zuiniger om met de calorieën die het binnenkrijgt. Op een bepaald moment wordt er weer meer gegeten. Soms zelfs meer dan voor het afvaldieet. Dit eetpatroon bevat meer calorieën dan het lichaam in de spaarstand gewend was. Het lichaam slaat de extra energie op om zich voor te bereiden op de volgende spaarstand. Ook al blijft deze spaarstand uit. Het lichaam slaat meer energie op dan normaal. Het gevolg is een snelle toename van het lichaamsgewicht. Vervolgens doet men vaak weer een lijnpoging, waarna men weer aankomt. Dit is de vicieuze cirkel van het jojo-effect.

Het is daarom belangrijk om na een afvaldieet de voeding rustig op te bouwen. Op die manier is de kans op een terugval in het oude voedingspatroon kleiner en wordt het gemakkelijker om het streefgewicht te behouden.

bariatrische chirurgiemaagverkleiningmaagdarmenoperatieobesitasovergewichtgewichtsbehoudjojo-effectafvaldieetcalorieënstreefgewichtvoedingsstoffenvoedingspatroon

Gewichtsbehoud

Het is na een afvaldieet niet gemakkelijk om op het streefgewicht te blijven. Tijdens het afvaldieet krijgt het lichaam te maken met veranderingen in voedingspatroon, ritme en regelmaat. De voeding moet na een afvaldieet eerst rustig worden opgebouwd. Pas wanneer de voeding is uitgebreid naar een gezonde, volwaardige voeding, kan er gewerkt worden aan gewichtsbehoud. Gewichtsbehoud wil zeggen het behouden van het streefgewicht. Een gezonde, volwaardige voeding is een voeding die het lichaam dagelijks voorziet van alle benodigde voedingsstoffen. Voedingsstoffen haalt het lichaam uit de voeding om goed te kunnen functioneren.

Gewichtsbehoud is het vervolg op een periode richting gewichtsbehoud. In de periode richting gewichtsbehoud wordt de energie-inname geleidelijk opgebouwd. Na deze periode kan er gewerkt worden aan het behoud van het streefgewicht. Een gezonde voeding en voldoende beweging vormen hiervoor de basis.

 

Onderzoek

Na een afvaldieet is één van de moeilijkste dingen het stabiel houden van het gewicht. Uit verschillende studies blijkt dat zo’n 80% van de mensen die afvallen na een jaar weer op het oude gewicht is. Een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Maastricht heeft ontdekt dat het vasthouden van het gewicht na een afvaldieet deels genetisch is bepaald. Deze wetenschappers hebben een gen gevonden die voor een deel van de vrouwen kan voorspellen of zij vatbaar zijn voor het jojo-effect.

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

 

Vorige

top