Brede diëtisten informatie over voedingsdoelen

Avocado allergie

Een avocado allergie wordt behandeld door avocado en producten die avocado bevatten te verwijderen uit het eetpatroon. Daarnaast wordt er rekening gehouden met kruisreacties.

Een allergie is een abnormale reactie van het afweersysteem op bepaalde stoffen uit de omgeving. Het afweersysteem is het systeem dat het lichaam tegen ziektes beschermt. Een allergie kan ontstaan door een stof uit de lucht (pollen) of stoffen uit de voeding. Het lichaam reageert hierop met het vormen van antistoffen. Antistoffen zijn stoffen die in het lichaam een rol spelen in de afweer tegen ziekteverwekkers. Een avocado allergie is een fruitallergie. Een fruitallergie is een vorm van voedselovergevoeligheid. Voedselovergevoeligheid is een overkoepelende term voor overgevoelige reacties op voedingsmiddelen.

 

Voedselovergevoeligheid wordt opgedeeld in twee vormen:

 • allergische voedselovergevoeligheid;
 • en niet-allergische voedselovergevoeligheid.

 

De allergische vorm wordt ook wel voedselallergie genoemd. De niet-allergische vorm wordt ook wel voedselintolerantie genoemd. Het verschil tussen allergie en intolerantie wordt onder het kopje ‘Allergie of intolerantie’ verder uitgelegd. 1-3% van de volwassenen heeft last van voedselovergevoeligheid. 4-6% van de kinderen heeft last van voedselovergevoeligheid. Geschat wordt dat 1-2% van de volwassenen en 1-3% van de kinderen last heeft van voedselallergie.

 

Avocado 

Avocado is een fruitsoort. De vrucht van de avocado is peervormig. De avocado kan ongeveer 33 centimeter lang worden. De schil is hard en heeft een donkergroen tot zwarte kleur. Het romige vruchtvlees is groen tot geel van kleur en smaakt nootachtig. Binnenin bevindt zich een relatief grote, ronde pit. De avocadovruchten worden voornamelijk rauw gegeten. Net als bij appels kleurt de avocado na het schillen snel bruin door blootstelling aan de lucht.

 

Er zijn drie soorten avocado’s te onderscheiden:

 • Het Mexicaanse ras: Het Mexicaanse ras is de meest koudebestendige soort en heeft de grootste overeenkomst met de wilde voorouder. Het wordt aangetroffen op tropische hoogvlakten in Mexico.
 • Het Guatemalteekse ras: Guatemalteekse is een land in Centraal-Amerika. Dit ras is minder bestand tegen kou. Het wordt net als het Mexicaanse ras aangetroffen op tropische hoogvlakten in Mexico.
 • Het West-Indische ras: Het West-Indische ras heeft een grotere behoefte aan warmte dan de andere en is ook minder bestand tegen koud. Dit ras is afkomstig uit tropische laagvlakten in zuidelijk Mexico en Centraal-Amerika.

 

De avocadoboom heeft twee soorten bloemen. Elke boom heeft beide type bloemen. Deze bloemen groeien tot avocado’s. Er bestaan ongeveer 400 geteelde vormen van avocado’s. In Nederland zijn er over het algemeen vier soorten verkrijgbaar.

Deze soorten zijn:

 • Fuerte: Fuerte is peervormig met een gladde, heldergroene schil.
 • Ettinger: Ettinger heeft een dikke hals en een gladde, heldergroene schil.
 • Hass: Hass is peervormig met een ruwe, bobbelige schil. De schil verkleurt tijden het rijpen van groen naar bijna zwartbruin.
 • Nabal: Nabal heeft een ronde vorm met een donkergroene tot bruine schil.

 

De avocado’s in Nederland worden van mei tot december geïmporteerd uit Afrika en Zuid-Amerika. Van september tot mei worden ook avocado’s uit Israël geïmporteerd. Hierdoor zijn avocado’s altijd beschikbaar.

 

Wat is een avocado allergie?

Een avocado allergie is een fruitallergie. Een fruitallergie is hetzelfde als een allergische voedselovergevoeligheid. Een allergische voedselovergevoeligheid kan worden ingedeeld in twee vormen: IgE-afhankelijke voedselallergie en niet-IgE-afhankelijke voedselallergie. De meeste voedselallergieën zijn IgE-afhankelijk. Dit betekent dat zich alleen symptomen voordoen, indien IgE in het lichaam aanwezig is. IgE is een afkorting voor immunoglobuline E. Immunoglobuline E is een antilichaam. Een antilichaam is een stof in het lichaam dat lichaamsvreemde stoffen aanvalt. Een antilichaam hecht zich aan een allergeen. Een allergeen is altijd een eiwit. Eiwitten zijn bouwstenen voor het menselijk lichaam. Een eiwit is echter niet altijd een allergeen. Een eiwit is alleen een allergeen voor een persoon die allergisch is voor datgene waar het eiwit een onderdeel van is.

Voor mensen met een avocado allergie kan het eiwit van avocado een allergische reactie veroorzaken. Een allergische reactie wordt vaak opgewekt door een specifiek eiwit. Het eiwit van avocado is het allergeen. Een allergeen komt het lichaam binnen via de huid, de luchtwegen of het maagdarmkanaal. Over het algemeen is een allergeen niet schadelijk voor het lichaam. Een lichaam dat allergisch is voor avocado, herkent de avocado echter niet en beoordeelt het als een lichaamsvreemde stof. Hierdoor volgt er een reactie van het afweersysteem. Het afweersysteem wordt ook wel het immuunsysteem genoemd. Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen bacteriën en virussen. Het immuunsysteem reageert soms op onschadelijke allergenen. Het immuunsysteem reageert door een antistof (IgE) te maken die een allergeen opruimt. Tijdens de opruiming komt histamine vrij. Histamine is verantwoordelijk voor de symptomen van een allergie. Vaak is slechts een kleine hoeveelheid van een allergeen nodig om een reactie te veroorzaken.

 

Allergie of intolerantie?

Een allergie wordt regelmatig verward met een intolerantie. Deze begrippen hebben echter een andere betekenis. 

 • Een allergie wordt veroorzaakt door een reactie van het immuunsysteem. Een intolerantie wordt niet veroorzaakt door een reactie van het immuunsysteem. Desondanks reageert het lichaam op een stof die het niet kan verdragen.
 • Een allergische reactie geschiedt al na contact met een kleine hoeveelheid allergeen. Een intolerante reactie geschiedt pas na contact met een grote hoeveelheid allergeen.
 • Een allergie kan levensbedreigend zijn in geval van een anafylactische shock. Een intolerantie kan niet levensbedreigend zijn. Een anafylactische shock komt tot stand door plotseling vrijkomen van grote hoeveelheden histamine. Hierdoor gaan de bloedvaten zo ver openstaan dat de bloeddruk daalt. Een te lage bloeddruk kan levensbedreigend zijn.

 

Oorzaken

Een avocado allergie kan aangeboren of later verkregen zijn. De allergie is aangeboren als het eerste contact met een allergeen direct een reactie veroorzaakt. Bij een aangeboren allergie komt de reactie meestal over het hele lichaam voor. De allergie is later verkregen als herhaaldelijk contact met een allergeen een reactie veroorzaakt. Bij een later verkregen allergie komt de reactie meestal plaatselijk voor. Plaatselijk betekent dat de reactie betrekking heeft op een bepaalde plaats in of op het lichaam.

Erfelijkheid speelt een rol bij het ontstaan van allergische reacties. Op het moment dat beide ouders een allergie hebben, neemt de kans op een allergie voor het kind toe met 80%. Wanneer beide ouders geen allergie hebben, is de kans op een allergie voor het kind 10%. De aanleg om allergisch te reageren berust op de aanmaak van IgE. Mensen die niet allergisch zijn maken geen specifiek IgE aan. De aanleg om een allergie te ontwikkelen wordt atopie genoemd.

Na het eerste contact met een allergeen maakt het lichaam antilichamen aan. Een antilichaam hecht zich aan een allergeen om het herkenbaar of inactief te maken. Het lichaam is gevoelig voor een allergeen vanaf het moment dat antilichamen worden aangemaakt. Dit proces wordt sensibilisatie genoemd. De antilichamen zijn de zogenaamde immunoglobulines. Deze behoren tot het E-type (IgE). Door inname van een voedingsmiddel met avocado komt avocado-eiwit in aanraking met het betreffende IgE. Het IgE wordt vervolgens verbonden met een mestcel. Een mestcel is een bloedcel die is gevuld met histamine. Histamine is verantwoordelijk voor het ontstaan van allergische klachten. Door het IgE wordt de mestcel geactiveerd. Hierdoor komt histamine uit de cel. Dit proces wordt degranulatie genoemd.

 

Fasegewijs:

 1. Het allergeen (avocado-eiwit) wordt gedetecteerd.
 2. Het IgE wordt aangemaakt.
 3. Het IgE wordt verbonden met de mestcel.
 4. Het allergeen (avocado-eiwit) wordt verbonden aan het IgE.
 5. De mestcel wordt geactiveerd.
 6. Histamine wordt vrijgemaakt uit de mestcel.
 7. Een allergische reactie wordt uitgelokt.

 

De allergische reactie ontstaat waar de mestcellen zich bevinden. In het geval van een avocado-allergie is dit over het algemeen in mond en op de huid.

Leeftijd is een andere risicofactor voor het ontstaan van een allergie. Een avocado allergie komt het meest voor bij baby’s en peuters. Het immuunsysteem van jonge kinderen heeft zich nog niet volledig ontwikkeld. De meeste kinderen groeien over avocado-allergie heen. Er zijn echter volwassenen met een avocado allergie die avocado en producten waar avocado in verwerkt is niet kunnen verdragen.

avocado allergiefruitallergieavocadoimmunoglobuline-Eantilichaamallergeenimmuunsysteemhistamineerfelijksymptomenanafylaxiekruisreactie

Symptomen

Een avocado allergie ontwikkelt zich over het algemeen op baby- of peuterleeftijd. Een kind groeit over het algemeen over een avocado allergie heen na de leeftijd van drie tot vijf jaar.

 

Symptomen die duiden op een avocado allergie zijn:

 • maagdarmstelsel: Prikkelend gevoel in de mond, braken, diarree of juist verstopping (obstipatie) en misselijkheid;
 • huid: Jeuk, uitslag, galbulten, eczeem, oedeem (ophoping van vocht in bijvoorbeeld oogleden, mond, lippen);
 • luchtwegen: Astmatische klachten (piepen, kortademigheid), neusklachten, oogklachten;
 • galbultjes rond de mond: Galbultjes zijn witte tot roze sterk jeukend huiduitslag;
 • roodheid en jeuk rond de mond;
 • blaren op het gehemelte;
 • jeuk aan het gehemelte;
 • zwelling van de lippen;
 • anafylactische shock;
 • blaren op de lippen;
 • opgezwollen keel;
 • jeuk aan de tong;
 • pijn op de borst;
 • hoesten;
 • niezen.

 

Allergische symptomen kunnen binnen een paar minuten tot enkele uren na het eten van allergeen optreden. Eczeem kan na een aantal dagen optreden. In extreme situaties kan anafylaxie optreden. Anafylaxie is een medische term voor een levensbedreigende allergische reactie. Een ander woord voor anafylaxie is anafylactische shock. Anafylaxie wordt veroorzaakt door een verwijding van de bloedvaten. Deze verwijding wordt veroorzaakt door histamine. Symptomen zijn ademhalingsmoeilijkheden, een lage bloeddruk en een vertraagde hartslag. De ernstigste vorm kan in enkele minuten tot de dood leiden, wanneer deze niet meteen wordt behandeld. Ernstige anafylactische reacties zijn echter zeldzaam. Bovenstaande symptomen kunnen overeen komen met symptomen van een andere aandoening.

 

Diagnose

De arts zal eerst een lichamelijk onderzoek doen. Indien een avocado allergie wordt vermoed, wordt nader onderzoek gedaan.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk:

 • RAST (Radio Allergo Sorbent Test): Een allergie kan worden aangetoond met een bloedonderzoek. Er wordt bloed afgenomen. Het bloed wordt onderzocht op de aanwezigheid van antilichamen tegen avocado-eiwit. Een positieve uitslag duidt op een allergie. Een RAST uitslag is echter niet 100% betrouwbaar. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk.
 • Huidpriktest: Een allergie kan worden aangetoond met een huidonderzoek. Druppels van een allergeen worden op de huid geplaatst. De huid wordt door de druppel heen geprikt. De prikplaats wordt 15 à 20 minuten later bekeken door een deskundige. Een reactie van de huid (zoals zwelling en roodheid) duidt op een allergie. Deze test wordt soms gedaan door in een allergeen product te prikken en vervolgens in de huid te prikken.
 • Eliminatie-provocatie: Een allergie kan worden aangetoond met een voedseltest. Een verdacht voedingsmiddel wordt gedurende 4 à 6 weken uit het eetpatroon verwijderd (eliminatie). Wanneer de klachten verdwijnen, wordt het voedingsmiddel weer aan het eetpatroon toegevoegd (provocatie). Wanneer de klachten terugkeren, wordt een persoon allergisch bevonden.
 • Dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek: Een allergie kan met zekerheid worden aangetoond met dit onderzoek. Een patiënt krijgt een aantal testvoedingen. De testvoedingen bevatten een (oplopende hoeveelheid) allergeen of geen allergeen. De patiënt noch de arts weet welke testvoeding een allergeen bevat. Dat wordt duidelijk, wanneer het onderzoek afgelopen is. De test kan dus niet worden beïnvloed. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door professionals. Wanneer een ernstige reactie dreigt (eliminatie-provocatie), worden de onderzoeken in het ziekenhuis uitgevoerd.

 

Behandeling

Wanneer de diagnose is gesteld, kunnen maatregelen worden genomen. Een avocado allergie kan niet worden genezen. Men kan er wel overheen groeien. De beste manier om klachten te voorkomen is het vermijden van voedingsmiddelen met avocado. Er zijn ook manieren om de klachten te verminderen, wanneer (per ongeluk) avocado wordt ingenomen zoals:

 • Antihistaminica: Een antihistaminicum is een medicijn dat een allergische reactie onderdrukt. Het blokkeert de werking van histamine. Histamine is verantwoordelijk voor het ontstaan van allergische klachten. Een antihistaminicum kan over het algemeen oraal worden ingenomen. Het is belangrijk om een arts te raadplegen alvorens antihistaminica te gebruiken.
 • Epinefrine: Een ander woord voor epinefrine is adrenaline. Adrenaline wordt toegediend in geval van een anafylactische shock. Patiënten met een hoog risico op anafylaxie hebben een auto injector pen. Deze bevat een dosis adrenaline die kan worden geïnjecteerd in de huid. Een omstander zal deze moeten toedienen, als een patiënt anafylactisch reageert. Door adrenaline vernauwen de bloedvaten zich weer. De alternatieve geneeskunde heeft een aantal behandelingen tegen allergieën. Deze zijn echter niet wetenschappelijk bewezen.

 

Voeding

Een avocado allergie wordt behandeld door voedingsmiddelen met avocado te verwijderen uit het eetpatroon. Avocado wordt toegevoegd aan sommige salades. Tevens wordt er van avocado olie gemaakt. Bovendien worden avocado en avocado olie vooral in reinigende huid- en haarmaskers gebruikt. Deze producten dienen vermeden te worden om klachten te voorkomen. Een avocado allergie kan ongemakkelijk zijn. Het kan beperkend voelen om geen avocado en producten waar avocado’s in verwerkt zijn, te kunnen gebruiken. De kans is altijd aanwezig dat een persoon alsnog in aanraking komt met een allergeen. Een manier waarop dat kan gebeuren is kruisbesmetting. Kruisbesmetting is het besmetten van een voedingsmiddel met een allergeen. Dat kan gebeuren door het voedingsmiddel niet goed te scheiden van andere voedingsmiddelen. Ook ongewassen handen, bestek of serviesgoed kunnen hiertoe leiden. Een persoon met een avocado-allergie kan hierdoor een allergische reactie krijgen. Een diëtist (bijvoorbeeld DietCetera) kan bij het kiezen van voedingsmiddelen helpen, zodat er voor producten gekozen wordt waar geen avocado is in verwerkt.

Bovendien kan een persoon met een avocado allergie op andere voedingsstoffen reageren. Wanneer hiertussen een wisselwerking optreedt, is er sprake van een kruisreactie. Een kruisreactie is een reactie van het immuunsysteem op een stof waarvoor het niet allergisch is. Een avocado-allergie gaat weleens samen met een kruisreactie voor vruchten zoals kiwi en banaan. Deze fruitsoorten bevatten hetzelfde eiwit als avocado en veroorzaken dezelfde klachten. Een avocado allergie gaat ook weleens samen met een allergie voor kaneel, laurier, kastanje en latex.

Het immuunsysteem kan nauwkeurig een avocado allergeen herkennen. De nauwkeurigheid kent echter grenzen. Het afweersysteem herkent slechts een stukje van het allergeen: het epitoop. Een epitoop is de plaats op het antigeen die wordt herkend door de antistof in het bloed. De eigenschappen van een epitoop van avocado en een epitoop van bijvoorbeeld kiwi komen overeen. Soms wordt het epitoop van kiwi herkend als een avocado allergeen. Hierdoor kan een persoon met een avocado-allergie reageren op kiwi. Kruisreacties veroorzaken regelmatig verwarring tijdens het stellen van een diagnose. Niet iedereen met avocado-allergie heeft last van een kruisreactie.

 

Aanpassing van de voeding is alleen zinvol indien:

 • klachten optreden na het eten van een ander soort fruit;
 • uit onderzoek blijkt dat het om een kruisreactie gaat.

 

Onderzoek

 • Volgens een nieuw Mexicaanse onderzoek kan de avocado olie het ontstaan van verschillende aandoeningen als kanker en hart-en vaatziekten tegenwerken. De samenstelling van avocado olie is gelijk aan olijfolie. In landen als Spanje, Griekenland en Portugal waar veel olijfolie wordt geconsumeerd, komen bepaalde ziektes als kanker en hart- en vaatziekten minder voor. 
 • Verder blijkt het uit een ander onderzoek dat een mengsel van bestanddelen van de sojaboon en de avocado, is effectief bij de behandelingvan artrose. Artrose is een aandoening van de gewrichten. Er is overtuigend bewijs voor de werkzaamheid en de veiligheid van het mengsel. Hierbij wordt de pijn verminderd en er is minder behoefte aan medicijnen.
 • Stichting Voedselallergie is een patiëntenorganisatie voor mensen met een voedselallergie en publiceert ook regelmatig onderzoeken.

 

Externe informatie of producten

We zijn extern onderstaande boeken en producten, betreffende voedselallergieën, voor u tegengekomen:

 • Eetwaar = eetbaar? Auteur J. Kamsteeg, Nederlands, 312 pagina's. Een boek met veel informatie over de meest voorkomende en schaarsere voedselallergieën. voor mensen met een allergie of voor iedereen die meer wil weten over voeding en de samenstelling van voedsel. Alle soorten voedingsmiddelen en bijbehorende ziektebeelden komen aan bod.
 • Basiskookboek Voedselallergie en Intolerantie. Diverse auteurs, Nederlands, 400 pagina's. Meer dan 1.000 recepten zonder koemelk, lactose, kippeei, gluten, pinda's, noten, additieven, cacao, saccharose (suiker), citrusfruit, soja, vis, schaal- en schelpdieren, aardappelen en mais.
 • Voedselallergie. Auteurs E.H. Coene & Sander Kollaard, Nederlands, 156 pagina's. Het boek start met een korte beschrijving wat voedselallergieen en voedselintoleranties zijn. Daarna gaat het in op de behandeling, de psychosociale gevolgen en de allergieen bij kinderen. Het boek bevat veel informatie plus een heleboel verwijzingen naar websites, telefoonnummer van hulplijnen en adressen van instanties.
 • Geneesmiddelen, gezondheidsproducten en hulpmiddelen betreffende allergieën bij u thuisbezorgd. Europees goedgekeurde producten door apotheek of drogist geleverd. Een eventueel benodigde recept wordt, indien passend, na een online artsconsult verstrekt.
 • Allergie zelftest, geen recept benodigd.

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

 

Vorige

top