Brede diëtisten informatie over voedingsdoelen

Plaspillen (diuretica)

Bij het gebruik van diuretica is een gezonde leefstijl belangrijk. Bij een gezonde leefstijl is het belangrijk gezond en gevarieerd te eten en voldoende te bewegen.

Plaspillen worden ook wel diuretica genoemd. Diuretica bevordert de uitscheiding van water door de nieren. Door deze verhoogde uitscheiding wordt er meer urine geproduceerd. Door de verhoogde uitscheiding van urine neemt de hoeveelheid vocht in het lichaam af. Wanneer de hoeveelheid vocht in het lichaam afneemt, daalt de bloeddruk. Het hart pompt bloed door het lichaam wat een bepaalde druk aan de binnenkant van de bloedvaten veroorzaakt. Deze druk wordt de bloeddruk genoemd.

Plaspillen worden veel gebruikt wanneer sprake is van een verhoogde bloeddruk, hartfalen, vochtophopingen en levercirrose. Er is sprake van hartfalen wanneer het hart te weinig bloed door het lichaam kan laten stromen. Hierdoor krijgen organen minder zuurstof en voedingsstoffen. Klachten die hierbij op kunnen treden zijn bijvoorbeeld vermoeidheid en kortademigheid. Bij levercirrose is er sprake van een chronische ziekte van de lever. Chronisch betekent dat het langdurig is. Wanneer sprake is van levercirrose wordt het weefsel van de lever vervangen door bindweefsel. Bindweefsel is weefsel met een ondersteunende functie. Tevens beschermt bindweefsel de organen. Bindweefsel bevindt zich in het gehele lichaam. Een weefsel is een groep van dezelfde cellen met dezelfde functie. Het gevolg van deze weefselomzetting is dat de lever minder goed kan functioneren.

 

Werking

Zo’n 60% van het menselijk lichaam bestaat uit water. De nieren regelen onder andere het vochtgehalte in het lichaam. Het regelen van het vochtgehalte doen de nieren door water en afvalstoffen uit het bloed te filteren. Het water en de afvalstoffen worden vervolgens omgezet in urine. Ook wordt een deel van het water en zouten weer terug opgenomen in de bloedbaan. De urine bestaat uit de overgebleven afvalstoffen en water. De urine belandt in de blaas.

Door het gebruik van diuretica worden er minder zouten en water terug opgenomen in de bloedbaan. Het gevolg hiervan is dat er meer urine overblijft. Wanneer er meer urine overblijft en het lichaam verlaat, neemt het bloedvolume af. Bloed bestaat namelijk voor het grootste deel uit water. Met bloedvolume wordt de totale hoeveelheid bloed in het lichaam bedoeld. Door daling van het bloedvolume, neemt ook de bloeddruk af. 

 

Soorten

Er bestaan verschillende soorten diuretica. Voorbeelden van diuretica zijn:

  • Kaliumsparende diuretica: Kaliumsparende diuretica zorgt er voor dat het vocht wordt afgevoerd en dat kalium in het lichaam blijft. Kalium is een mineraal in het lichaam en speelt een belangrijke rol in de vochthuishouding. Een mineraal is een stof die in kleine hoeveelheden in de voeding voorkomt. Mineralen zijn nodig voor een goede ontwikkeling en om gezond te blijven. Kalium zorgt er samen met natrium voor dat prikkels in het zenuwstelsel worden doorgegeven. Bij gebruik van kaliumsparende diuretica kunnen klachten zoals winderigheid, misselijkheid, een droge mond en huiduitslag optreden. Kaliumsparende diuretica wordt vaak gegeven in combinatie met lisdiuretica of thiaziden. Dit komt omdat kaliumsparende diuretica maar licht diuretisch werkt. Dit betekent dat ze minder vochtafdrijvend werken dan diuretica die sterk diuretisch werken.
  • Lisdiuretica: Lisdiuretica wordt vaak gebruikt wanneer er sprake is van een te grote hoeveelheid vocht in het lichaam. Deze grote hoeveelheid vocht kan onder andere voorkomen bij hartfalen, bepaalde nierziekten en bepaalde leverziekten. Door het gebruik van lisdiuretica neemt de urineproductie toe en de bloeddruk af. Het gevolg van deze bloeddrukdaling is dat men draaierig kan worden. Tevens kan misselijkheid optreden en kan het kaliumgehalte dalen. Lisdiuretica is een sterk werkend diuretica.
  • Thiaziden: Thiaziden worden vaak gebruikt wanneer sprake is van een verhoogde bloeddruk. Door het gebruik van thiaziden zal de bloeddruk dalen. Thiaziden zijn zwak werkende diuretica.
  • Osmotische diuretica: Osmotische diuretica wordt gebruikt wanneer er sprake is van vochtophoping rond de hersenen en het om een acute situatie gaat. Osmotische diuretica wordt slechts voor korte tijd gegeven.

 

Bijwerkingen

Bij het gebruik van diuretica kunnen verschillende bijwerkingen optreden. 

In bovenstaand stuk zijn al een aantal bijwerkingen genoemd. Deze bijwerkingen kunnen per soort diuretica en per persoon verschillen. Voorbeelden van andere bijwerkingen die op kunnen treden zijn:

  • Hypokaliemie: Bij het gebruik van lis- en thiazidediuretica kan een hypokaliëmie optreden. Bij een hypokaliëmie spreekt men van een te laag kaliumgehalte in het bloed. Een hypokaliëmie kan optreden door verhoogde uitscheiding van kalium door de nieren. Klachten die bij een hypokaliëmie kunnen optreden zijn spierslapte, verwarring en hartritmestoornissen.
  • Dehydratie: Door het gebruik van diuretica kan dehydratie ontstaan. Dehydratie wil zeggen dat het lichaam een tekort aan vocht heeft. Bij dehydratie is er dus sprake van uitdroging. Bij dehydratie kunnen klachten optreden. Voorbeelden van klachten die bij dehydratie op kunnen treden zijn slapte, malaise en spierkrampen.
  • Jicht: Door thiaziden kan het urinezuur in het bloed toenemen. Wanneer het urinezuur in het bloed stijgt, neemt de kans op jicht toe. Jicht is een ontsteking in de gewrichten. Urinezuur is een lichamelijke afvalstof en ontstaat bij de afbraak van purine. Purine ontstaat wanneer cellen in het lichaam worden afgebroken. In ieder menselijk lichaam worden continu cellen afgebroken en opgebouwd. Bij deze stofwisseling van de cellen ontstaat dus purine. Tevens kan purine het lichaam binnenkomen via de voeding.

Wanneer men te veel diuretica inneemt kan er onder andere dorst optreden. Tevens kan de nierfunctie verstoren. Het is daarom belangrijk dat men zich aan de aanbevolen dosering houdt.

plaspillendiureticaurinenierenkaliumbloedvolumebloedhartfalenhoge bloeddruklevercirrosevochtophopingzoutwaterafvalstoffenjichtdehydratiehypokaliëmie

Voeding en diuretica

Bij het gebruik van diuretica is een gezonde leefstijl belangrijk. Een gezonde leefstijl zegt iets over de manier van leven. Het is hierbij belangrijk gezond en gevarieerd te eten en voldoende te bewegen. Tevens dient er gestopt met roken te worden wanneer hier sprake van is. Ook is het belangrijk het stressniveau omlaag te brengen wanneer er sprake is van stress. Het stressniveau kan omlaag worden gebracht door het doen van bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen of yoga. Ook kan men voor een eigen activiteit kiezen die als rustgevend wordt ervaren.

Om dehydratie te voorkomen is het belangrijk voldoende te drinken. Er moet echter ook weer niet te veel gedronken worden. Wanneer te veel gedronken wordt kan hyponatriëmie optreden. Bij hyponatriëmie is er sprake van een te laag natrium gehalte in het bloed. Wanneer sprake is van een verhoogde bloeddruk, kan deze ook omlaag worden gebracht met de voeding. Bij de voeding is het belangrijk gezond te eten en voldoende te variëren. 

 

Tevens dient op het gebruik van zout gelet te worden. Zout zorgt er namelijk voor dat het lichaam meer vocht vast gaat houden. Wanneer het lichaam meer vocht vasthoudt, zal ook de bloeddruk stijgen. Niet alleen kan zout de bloeddruk verhogen. Ook drop kan voor een verhoging van de bloeddruk zorgen. In drop zit namelijk namelijk de stof glycyrrhizine. Glycyrrhizine zorgt er voor dat er meer vocht wordt vastgehouden door de nieren. Hierdoor kan de bloeddruk stijgen. Wanneer het kaliumgehalte in het bloed te laag is, is het belangrijk via de voeding voldoende kalium binnen te krijgen.

Daarnaast is het belangrijk voldoende en regelmatig te bewegen. Beweging is goed voor het hart. Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn eerst naar de huisarts te gaan voordat het beweegpatroon wordt uitgebreid of veranderd. Bij een inactieve leefstijl is het belangrijk het beweegpatroon langzaam op te bouwen. Door het beweegpatroon op te bouwen, worden blessures voorkomen.

 

Onderzoek

  • Diuretica wordt ook bij en als doping gebruikt. Wanneer diuretica wordt genomen, kan dit namelijk andere genomen middelen maskeren. Diuretica kan deze middelen maskeren doordat het de urineproductie verhoogt. Hierdoor gaat de uitscheiding van verboden stoffen sneller. Diuretica wordt met name gebruikt wanneer sporters gewicht moeten verliezen. Dit is vooral bij sporten waarbij de deelnemers in gewichtscategorieën worden ingedeeld. Voorbeelden van sporten zijn boksen, roeien en gewichtheffen. Ook kan een lager gewicht de prestatie verbeteren, zoals bij klimmen en skispringen. Tevens zorgt diuretica er voor dat het vocht tussen de spieren verdwijnt. Hierdoor worden de spiergroepen beter zichtbaar. Diuretica wordt daarom ook wel eens door bodybuilders genomen. Het gebruik van diuretica als doping kan klachten met zich meebrengen. Zo kunnen de spieren sneller verzuren, kunnen er hartritmestoornissen optreden en kan men oververhit raken.
  • Mannen van 65 jaar en ouder die lisdiuretica gebruiken hebben een groter risico op afname van botmassa dan mannen die geen lisdiuretica gebruiken. Bij mannen die lisdiuretica af en toe gebruiken was deze kans twee keer zo groot. Bij mannen die lisdiuretica dagelijks gebruiken, was deze kans twee en een half keer zo groot. Dit wordt mogelijk veroorzaakt omdat lisdiuretica de uitscheiding van calcium met de urine stimuleert. Calcium is belangrijk voor de botopbouw en het behoud van botmassa.

 

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

 

Vorige

top