Brede diëtisten informatie over voedingsdoelen

Omega 6

Omega 6 heeft een cholesterolverlagend effect. Een overdosis omega 6 kan averechts werken.

Omega 6 is een vetzuur. Met vetzuren wordt bedoeld vetten. Er zijn verschillende soorten vetten, zowel dierlijk als plantaardig. Vetten kunnen ingedeeld worden in onverzadigde en verzadigde vetten. Ruim de helft van de Nederlanders weet dat er verzadigde en onverzadigde vetzuren zijn. Dat onverzadigde vetzuren het gezonde vet is, weet bijna 70%. Er zijn twee soorten onverzadigde vetzuren: enkelvoudig en meervoudig. Meervoudig onverzadigde vetzuren zijn essentiële vetzuren. Dit betekent dat het lichaam deze niet zelf kan maken. Essentiele vetzuren krijgt het lichaam via de voeding binnen. De enkelvoudige vetzuren kan het lichaam zelf aanmaken. Dit kan overigens alleen als er voldoende essentiële vetzuren met de voeding binnen komen.

Veel vloeibare producten bevatten onverzadigde vetzuren, zoals diverse oliën. Olie is bij kamertemperatuur vloeibaar. Verzadigd vet is bij kamertemperatuur vast. Een vloeibaar product kan echter omgezet worden in vast vet. Dit noemt men harden. Bij het harden van een vloeibaar product ontstaan transvetzuren. Transvetzuren zijn bijproducten van het industrieel harden van vet. Transvetzuren zijn slecht voor de gezondheid.

 

Een omega 6 vetzuur valt onder de meervoudig onverzadigde vetzuren. Omega 6 vetzuren worden ook wel aangeduid als n-6 of Ω-6 vetzuren. Het bekendste en belangrijkste omega 6 vetzuur is linolzuur. Linolzuur komt veel voor in plantaardige oliën. Het komt onder andere voor in lijnzaadolie. Lijnzaadolie is afkomstig uit de zaden van de vlasplant. Plantaardige oliën zijn de oliën die afkomstig zijn van een plant of vrucht. Onder omega 6 vallen ook gamma-linoleenzuur, dihomo-gammalinoleenzuur en arachidonzuur. 

Omega 6 is een essentieel vetzuur. Het moet dus via de voeding binnen komen. Deze onverzadigde vetzuren kunnen bij voldoende inname gezondheid bevorderend zijn. Het kan een gunstig effect hebben op het cholesterolgehalte. Een te hoog cholesterol geeft verhoogd het risico op hart- en vaatziekten. Omega 6 kans de kans op hart- en vaatziekten verlagen. Naast omega 6 bestaat er ook omega 3 en omega 9. Omega 3 en 9 behoren ook tot de onverzadigde vetzuren. Deze hebben net als omega 6 een risico verlagende effect op hart- en vaatziekten.

 

Omega 6 supplementen

Om voldoende omega 6 binnen te krijgen, kan er een supplement worden gebruikt. Vaak is een supplement met omega 6 in combinatie met omega 3 en omega 9. Deze zijn te koop bij apotheken, drogisterijen en natuurvoedingswinkels. Wanneer vegetariërs of veganisten een omega 3 en 6 supplement willen nemen, kunnen zij kiezen voor een algensupplement. Een voorbeeld van zo’n supplement is spirulina. Deze bevat zowel omega 3 als omega 6.

 

Functie

Omega 6 heeft een positief effect op het cholesterolgehalte in het bloed. Dit komt voornamelijk door linolzuur. Iedereen heeft cholesterol in het bloed, dit is ook nodig. Voldoende cholesterol in het lichaam is noodzakelijk voor een goede gezondheid. Het heeft namelijk een belangrijke functie bij de opbouw van lichaamscellen en het maken van hormonen.

Cholesterol is te onderscheiden in twee soorten. Het HDL cholesterol en het LDL cholesterol. Het HDL wordt ook wel het goede en LDL het slechte cholesterol genoemd. Als het LDL te hoog is, kan dit schadelijk zijn voor hart- en bloedvaten. HDL heeft juist een beschermende werking op hart- en bloedvaten. Het is dus belangrijk om het HDL hoog te houden en LDL laag. Omega 6 verhoogt het HDL cholesterol. HDL zorgt dat het slechte LDL verlaagd wordt. Hiermee wordt de kans op hart- en vaatziekten ook verkleind. 

Omega 6 is daarnaast van belang voor zwangere vrouwen. Het is belangrijk voor de groei van het ongeboren kind. Dit komt omdat omega 6 samen met omega 3 een belangrijke functie heeft bij de opbouw van lichaamscellen. Deze opbouw van lichaamscellen is extra nodig voor het groeien van de baby. Vandaar dat de behoefte aan omega vetzuren bij zwanger verhoogd is.

 

Verder zou omega 6 de volgende effecten kunnen hebben. Overigens zijn deze effecten niet onomstotelijk bewezen:

  • Vermindering van huidaandoeningen; Voorbeelden van huidaandoeningen zijn eczeem en psoriasis. De omega 6 vetzuren zouden samen met omega 3 voor een verbetering van huidproblemen kunnen zorgen. Met name omega 3 zou dit effect bewerkstelligen.
  • Vermindering van klachten voor de menstruatie; veel vrouwen hebben rond de menstruatie klachten zoals vermoeidheid en prikkelbaarheid. Dit komt voornamelijk door hormonale veranderingen. Omega 6 heeft een regulerende rol bij hormonen in het lichaam. Door voldoende omega 6 kunnen deze klachten verminderd worden.
  • Remt de vorming van trombose; trombose is het ontstaan van een bloedstolsel in de bloedvaten. Een bloedstolsel wordt normaal alleen gevormd in geval van een bloeding of wond. Door stolling van het bloed kan de bloeding gestopt worden. Bij trombose wordt er een bloedstolsel in een bloedvat gevormd. Als dit bloedstolsel vast komt te zitten in een slagader kan er een hart- of herseninfarct ontstaan. Ook kan een stolsel in een bloedvat naar bijvoorbeeld een been vast komen te zitten. Er wordt dan gesproken van een trombosebeen. Omega 6 heeft een functie bij de bloedstolling. Door voldoende omega 6 in het bloed wordt er minder snel een bloedstolsel in de bloedbaan gevormd. Ook omega 3 heeft dit effect.

Aangezien omega 6 een gezondheid bevorderende functie heeft, is het belangrijk er voldoende van binnen te krijgen. Helaas lukt dit niet iedereen. Daarom zijn er enkele producten waaraan omega 6 (evenals omega 3) aan is toegevoegd. Zo is omega 6 toegevoegd aan bepaalde halvarine en eieren. Deze producten worden functionele voedingsmiddelen genoemd. Functionele voedingsmiddelen zijn producten waaraan bewust stoffen zijn toegevoegd met een gezondheid bevorderende functie.

 

Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden

De gezondheidsraad stelt dat mannen minimaal 3 gram en vrouwen minimaal 2 gram omega 6 per dag binnen zouden moeten krijgen. Ideaal gezien is dit 6 gram voor mannen en 4 gram voor vrouwen. De Gezondheidsraad is een adviescollege van de overheid. Het is hierbij belangrijk dat er voldoende omega 6 rijke producten worden gegeten. Dat kunnen bepaalde oliën zijn of producten die verrijkt zijn met omega 6.

 

Tekort

Zoals beschreven kan het eten van voldoende omega 6 leiden tot een laag (foutief) LDL cholesterol. Als er te weinig omega 6 wordt gegeten, kan het foute cholesterol makkelijker stijgen. Een te hoog LDL cholesterol kan schadelijk zijn voor hart en bloedvaten.

Een tekort aan omega 6 kan bij kinderen leiden tot groeiachterstand. Om goed te kunnen groeien zijn omega 6 vetzuren noodzakelijk. Dit heeft met name te maken met de functie van omega 6 in de botten. Door deze functie kan omega 6 waarschijnlijk de kans op botontkalking verkleinen. Ook kan een tekort een droge schilferige huid veroorzaken.

onverzadigde vetzurenvloeibare vettenn-6Ω-6linolzuurplantaardige oliëngamma-linoleenzuurdihomo-gammalinoleenzuurarachidonzuuressentieel vetzuurcholesterolverlagendhart- en vaatziekten

Overdosis

Er is veel gezondheidswinst te behalen met het eten van voldoende omega 6. Toch is het niet verstandig om omega 6 in grote hoeveelheden te gebruiken. Wanneer meer dan 10% van de totale hoeveelheid aan kilocalorieën uit omega 6 bestaat kan dat ongezond zijn. Het kan dan ontstekingen bevorderen. Als er te veel omega 6 binnenkomt, is er vaak sprake van gebruik van een supplement. Bij het slikken van een supplement is het raadzaam goed te letten op een overdosering. Op de verpakking van het supplement staat aangegeven hoeveel er maximaal van genomen kan worden. Een te hoge inname omega 6 kan de werkzaamheid van omega 3 verminderen. Omega 3 kan bescherming bieden tegen hart- en vaatziekten. Bij een te hoge inname omega 6 kan er dus een tegengesteld effect optreden.

 

Stofwisseling van vetten

Als er vet wordt gegeten, komt dit via de mond in de slokdarm terecht. De slokdarm is een buisvormige verbinding welke start in de mondholte en doorloopt naar de maag. De maag geeft kleine beetje voedselbrij af aan de dunne darm. De voedselbrij is een papachtige voedingsmengsel in de maag. De opname van vet vindt plaats in de dunne darm. De dunne darm is het eerste gedeelte van de darm, direct na de maag. De dunne darm loopt over in de dikke darm. In de dunne darm wordt vet afgebroken tot kleinere deeltjes. Dit is nodig om vet op te kunnen nemen. Onder andere gal is betrokken bij de vertering en opname van vet. Gal wordt geproduceerd door de lever. Zodra er wat vet in de dunne darm komt geeft de galblaas wat gal af. Zodra vet is opgenomen, wordt het via de bloedbaan naar de lever getransporteerd. De lever zorgt er voor dat vet gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld verbranding of opslag. Vet heeft nog tal van andere functies. Bijvoorbeeld bij de vorming van lichaamscellen en bij het transport van sommige vitaminen. Wanneer vet niet direct voor verbranding of andere functies wordt ingezet, wordt het opgeslagen als lichaamsvet. Zodra het lichaam te weinig brandstof heeft, kan dit lichaamsvet weer worden vrijgemaakt.

 

Onderzoek

  • Omega 6 kan neuropathie bij diabetespatiënten (suikerziekte) verminderen. Bij neuropathie is er sprake van pijn aan de zenuwen in vooral voeten. Dit geeft branderige pijn of tintelingen. In het meest ernstige geval moet een voet of onderbeen  zelfs worden geamputeerd. Onderzoek wijst uit dat deze pijn kan verminderen bij voldoende omega 6.
  • Vermindering van osteoporose door omega 6. Mensen die weinig omega 6 consumeren hebben een verhoogde kans op osteoporose. Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. Bij botontkalking worden de botten brozer. Hierdoor kunnen er eerder botbreuken ontstaan. Osteoporose komt vooral bij ouderen veel voor. Als deze ouderen voldoende omega 6 binnen krijgen, hebben zij minder kans op osteoporose.

 

Externe informatie of producten

We zijn extern onderstaande producten, betreffende omega 6, voor u tegengekomen:

 

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

 

Vorige

top