Brede diëtisten informatie over voedingsdoelen

Vitamine B15, pangaamzuur of pangaminezuur

Vitamine B15 suppletie wordt in Nederland afgeraden omdat er weinig over deze "onzin"vitamine bekend is.

Vitamines zijn stoffen die in kleine hoeveelheden voorkomen in eten en drinken. De inname van vitamines is onmisbaar, aangezien het lichaam het zelf niet of onvoldoende kan aanmaken. Vitamines leveren geen directe energie. Ze zijn wel essentieel voor een goed verloop van de stofwisseling. Daarnaast zijn deze voedingsstoffen nodig voor een goede gezondheid, groei, ontwikkeling en herstel.

Deze zijn in te delen in vitamines die oplosbaar zijn in vet en vitamines die oplosbaar zijn in water. De vetoplosbare vitamines (A, D, E, K) komen voornamelijk voor in voedingsvetten. Het lichaam kan deze voor een gedeelte opslaan. Vetoplosbare vitamines worden uitgescheiden via de gal of de urine. De wateroplosbare vitamines (B, C) komen voor in het vocht van de voedingsmiddelen. Het lichaam kan de meeste niet goed opslaan. Een teveel aan wateroplosbare vitamines wordt via de urine afgevoerd. Naast deze 13 vitamines bestaan er ook halfvitamines en onzinvitamines. De betreffende stoffen worden ten onrechte vitamines genoemd. Halfvitamines zijn stoffen die het lichaam zelf kan maken. Van onzinvitamines is nooit bewezen dat ze nodig zijn in het lichaam. De term vitamine wordt ook wel eens ten onrechte geclaimd voor commerciële doeleinde. Het gaat dan eigenlijk om een ander stofje, waar nog geen of niet voldoende wetenschappelijk bewijs voor is. Een voorbeeld hiervan is vitamine B7 en B15.

 

Vitamine B15 wordt beschouwd als onderdeel van het vitamine B-complex. Dit is de gehele groep B vitaminen. Dit is niet terecht, vitamine B15 is eigenlijk een onzinvitamine. Vitamine B15 wordt ook wel pangaminezuur of pangaamzuur genoemd. Vroeger was de lijst met vitamines een stuk langer, tegenwoordig is er veel meer informatie bekend. Er zijn in de loop van de tijd een aantal vitamines verwijderdof tot halfvitamines of onzinvitamines gedegradeerd. Het Voedingscentrum raadt supplementen met onzinvitamines af omdat de werking onvoldoende aangetoond en onderzocht is. Het Voedingscentrum verstrekt wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze aan consumenten.

 

Functie

Wat pangaamzuur of pangaminezuur precies in het lichaam doet is onbekend. Het is dus ook niet bewezen dat de stof nuttig is voor het lichaam. Vitamine B15 zou de toevoer van zuurstof via het bloed naar de longen bevorderen. Meer zuurstof in het bloed zorgt voor meer energie en een beter uithoudingsvermogen. Daarnaast zou vitamine B15 ontgiftend werken en helpen bij de vetverbranding. Er wordt geen duidelijke reden beschreven en dit wordt niet ondersteund door de wetenschap. 

 

Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH)

De Gezondheidsraad geeft per voedingsstof aanbevelingen over de hoeveelheid die gezonde mensen dagelijks nodig hebben. Voedingsstoffen zijn bijvoorbeeld vitamines en mineralen. De Gezondheidsraad is een adviescollege van de overheid. Deze voedingsnormen worden gegeven als Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Voor vitamine B15 is geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vastgesteld. Mensen kunnen waarschijnlijk geen tekort aan vitamine B15 ontwikkelen. Er zijn geen klachten bekend die puur door een B15 tekort kwamen. Het is nog niet duidelijk hoeveel pangaminezuur men binnen mag krijgen. Een Russisch onderzoek heeft geen duidelijke klachten laten zien bij overdosering bij mensen.

 

Invloed van bereiden en bewaren

Water en direct zonlicht zouden de hoeveelheid pangaamzuur in de voeding doen kunnen verminderen. Over verhitting door bereiding is niets bekend.

halfvitaminesonzinvitamineshulpstoffenvitamine B15pangaamzuurpangaminezuuronvoldoende bewijsonduidelijke lichamelijke werkingonderzoekbereidingswijze

Onderzoek

In Nederland wordt het afgeraden om B15 supplementen te kopen, in Amerika is het zelfs verboden. Rusland daarentegen experimenteert met de onzinvitamine. Zo zou het hoofdpijn, zuurstoftekort, alcoholverslaving en stress verminderen. En zou het problemen als autisme, een stoornis in de hersenen, tegen kunnen gaan. Hier is echter nog meer onderzoek voor nodig.

 

Externe informatie of producten

We zijn extern onderstaande producten, betreffende vitamine B15, voor u tegengekomen:

 

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

 

Vorige

top