Brede diëtisten informatie over voedingsdoelen

Vitamine B7 of inositol

Het lichaam kan zelf inositol aanmaken uit andere stoffen. Voedingssupplementen met vitamine B7 worden daarom afgeraden.

Vitamines zijn stoffen die in kleine hoeveelheden voorkomen in eten en drinken. De inname van vitamines is onmisbaar, aangezien het lichaam het zelf niet of onvoldoende kan aanmaken. Vitamines leveren geen directe energie. Ze zijn wel essentieel voor een goed verloop van de stofwisseling. Daarnaast zijn deze voedingsstoffen nodig voor een goede gezondheid, groei, ontwikkeling en herstel.

Deze zijn in te delen in vitamines die oplosbaar zijn in vet en vitamines die oplosbaar zijn in water. De vetoplosbare vitamines (A, D, E, K) komen voornamelijk voor in voedingsvetten. Het lichaam kan deze voor een gedeelte opslaan. Vetoplosbare vitamines worden uitgescheiden via de gal of de urine. De wateroplosbare vitamines (B, C) komen voor in het vocht van de voedingsmiddelen. Het lichaam kan de meeste niet goed opslaan. Een teveel aan wateroplosbare vitamines wordt via de urine afgevoerd. Naast deze 13 vitamines bestaan er ook halfvitamines en onzinvitamines. De betreffende stoffen worden ten onrechte vitamines genoemd. Halfvitamines zijn stoffen die het lichaam zelf kan maken. Van onzinvitamines is nooit bewezen dat ze nodig zijn in het lichaam. De term vitamine wordt ook wel eens ten onrechte geclaimd voor commerciële doeleinde. Het gaat dan eigenlijk om een ander stofje, waar nog geen of niet voldoende wetenschappelijk bewijs voor is. Een voorbeeld hiervan is vitamine B7 en B17.

 

Vitamine B7, inositol of myo-inositol wordt beschouwd als onderdeel van het vitamine B-complex. Dit is een groep B vitaminen. Inositol is eigenlijk een halfvitamine omdat deze door het lichaam wordt gemaakt. Inositol uit de voeding is dus niet essentieel en daarom geen vitamine. Vroeger was de lijst met vitamines een stuk langer, tegenwoordig is er veel meer informatie bekend. Er zijn in de loop van de tijd een aantal vitamines verwijderd of tot halfvitamines of onzinvitamines gedegradeerd. Het lichaam kan inositol in voldoende mate zelf omzetten uit andere stoffen zoals glucose (suiker) of andere vitamines. Vitamine B7 uit de voeding wordt opgenomen in de dunne darm en levert geen directe energie. Het Voedingscentrum raadt supplementen met vitamine B7 af omdat de werking onvoldoende aangetoond en onderzocht is. Het Voedingscentrum verstrekt wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze aan consumenten. 

Inositol komt voor in verschillende voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, granen en peulvruchten. In de VS en Duitsland staat vitamine B7 niet voor inositol, maar voor biotine, dat in Nederland de naam vitamine B8 draagt.

 

Functie

Vitamine B7 is in het menselijk lichaam nodig voor:

  • De aanmaak van celmembranen van de lichaamscellen, samen met choline. Een celmembraan is als het ware een vliesje om een cel. Bepaalde stoffen kunnen door dit vliesje heen, andere worden tegengehouden.
  • Vettransport van de lever naar de cellen. Inositol helpt samen met choline, om de vetten kleiner te maken wat het transport makkelijker maakt. Cholesterol is ook een vetachtige stof die door inositol kleiner wordt gemaakt. De invloed van inositol is te klein om te zeggen dat het cholesterol kan verlagen. Een te hoog cholesterolgehalte verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.
  • Het mogelijk bijdragen aan de bouw van neurotransmitters. Neurotransmitters zorgen voor signaaloverdracht tussen zenuwcellen. Deze zenuwcellen zorgen onder andere voor de aansturing van spieren en het ontvangen van pijnprikkels.

 

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

De Gezondheidsraad geeft per voedingsstof aanbevelingen over de hoeveelheid die gezonde mensen dagelijks nodig hebben. Voedingsstoffen zijn bijvoorbeeld vitamines en mineralen. De Gezondheidsraad is een adviescollege van de overheid. Deze voedingsnormen worden gegeven als Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Voor inositol is geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vastgesteld. Dit komt omdat het lichaam zelf inositol kan maken uit glucose, een vorm van suiker. Daarom wordt inositol niet tot de vitamines gerekend.

 

Diversen

  • Mensen kunnen geen tekort aan vitamine B7 ontwikkelen. Het lichaam vangt dit tekort op omdat het inositol kan maken uit andere stoffen.
  • Er zijn geen gegevens bekend over de mogelijk schadelijke effecten van een teveel aan inositol.
  • Inositol wordt opgenomen in de darmen en afgegeven aan het bloed. Het verbruikte inositol en het overschot worden via de urine uitgescheiden.
  • Er zijn geen wisselwerkingen met vitamine B7 bekend.
  • Inositol is water oplosbaar, daarom kan een deel verloren gaan bij het wassen en koken van producten. Of het bestand is tegen verhitting of zonlicht is niet bekend.
vitamine B7inositolhalfvitaminevettransportcelmembranencholesterolwateroplosbaardunne darmwateroplosbaar

Onderzoeken

Er zijn kleine onderzoeken geweest naar de mogelijke effecten van inositol op psychische problemen. De resultaten toonde een verbetering aan bij paniekaanvallen, dwangstoornissen en manische depressie. Ook zou inositol suppletie haaruitval tegengaan en haargroei stimuleren. Hier is echter nog te weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

 

Externe informatie of producten

We zijn extern onderstaande boeken en producten, betreffende vitamine B7, voor u tegengekomen:

 

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

 

Vorige

top