Brede diëtisten informatie over voedingsdoelen

Binge eating disorder

Binge eating disorder is de meest voorkomende eetstoornis. De eetstoornis wordt gekenmerkt door regelmatig terugkerende eetbuien.

Binge eating disorder (BED) is een eetstoornis, die vrij vertaald kan worden als eetbuienstoornis. BED wordt gekenmerkt door regelmatig terugkerende eetbuien. Mensen met binge eating disorder zijn vaak te zwaar. BED is de minst bekende eetstoornis naast de bekendere anorexia en boulimia. Toch komt deze stoornis echter het meeste voor. In Nederland lijden ongeveer 160.000 vrouwen aan binge eating disorder. Ter vergelijking: 5.500 vrouwen hebben anorexia en 22.500 vrouwen hebben boulimia. Mannen en vrouwen hebben ongeveer een gelijk risico op het ontwikkelen van de stoornis.

 

Wat is binge eating disorder?

Binge eating disorder wordt gekenmerkt door dwangmatig overeten. Binge eaters kunnen in korte tijd grote hoeveelheden voedsel eten. Dit wordt een eetbui genoemd. Tijdens een eetbui voelen veel mensen dat ze geen controle hebben over de situatie. De symptomen van BED beginnen meestal in de late tienerjaren of vroege volwassenheid. Ze treden vaak op na een dieet. Een eetbui duurt gemiddeld 2 uur, maar sommige mensen hebben eetbuien over de hele dag. Mensen met binge eating disorder eten wel eens, terwijl ze geen honger hebben. Ze blijven dan eten, hoewel ze verzadigd zijn. Het eten kan zo snel gaan, dat er nauwelijks besef is van wat ze eten of proeven. De belangrijkste kenmerken van binge eating disorder zijn:

 • Regelmatig terugkerende en oncontroleerbare eetbuien;
 • Gevoelens van verdriet of boosheid tijdens of na de eetbuien.

 

Dergelijke eetbuien kunnen ook voorkomen bij een andere eetstoornis, boulimia nervosa. BED en boulimia kennen een verschil. Mensen met BED ondernemen geen poging om een eetbui ongedaan te maken. Maar mensen met boulimia braken, vasten of sporten veel om een eetbui te compenseren. Binge eaters kunnen daarentegen worstelen met gevoelens van schuld, walging en depressie. Ook kunnen ze zich zorgen maken over de gevolgen van binge eating voor hun lichaam. Soms doen ze pogingen om de eetbuien te stoppen, maar achten dit onbegonnen werk. Vaak straffen ze zichzelf voor hun gebrek aan zelfbeheersing. Iedere persoon heeft echter andere gevoelens en gevoelsuitingen ten aanzien van de eetstoornis.

 

Oorzaken

Over het algemeen wordt binge eating disorder veroorzaakt door een combinatie van factoren. Onder andere de genen van een persoon, emoties en ervaringen. Lichamelijke afwijkingen lijken ook een rol te spelen bij eetbuien. De sociale druk om slank te zijn kan bijdragen aan de schaamte van binge eaters. Het kan ook het emotionele eten aanwakkeren. Sommige ouders hebben onbewust al een fundering gelegd voor BED. Bijvoorbeeld door hun kind te troosten of te belonen met eten. Kinderen die regelmatig opmerkingen krijgen over hun lichaam en gewicht zijn ook kwetsbaar. Net als degenen die seksueel zijn misbruikt in hun jeugd.

Depressie en binge eating zijn sterk met elkaar verbonden. Veel binge eaters zijn depressief of zijn depressief geweest. Anderen hebben problemen met het controleren van prikkels of het ervaren en uiten van gevoelens. Een lage eigenwaarde, eenzaamheid en ontevredenheid met het lichaam kunnen ook bijdragen aan eetbuien.

 

Symptomen

Mensen met binge eating disorder schamen zich wel eens over hun eetgewoonten. Ze proberen vaak om hun symptomen te verbergen en eten stiekem. Veel binge eaters hebben overgewicht of obesitas. Sommigen hebben een normaal gewicht. De volgende symptomen kunnen gelden voor mensen met binge eating disorder:

 • eten zelfs als zij verzadigd zijn;
 • schamen zich voor hoeveel zij eten;
 • eten snel grote hoeveelheden voedsel;
 • eten de hele dag door, zonder geplande maaltijden;
 • hebben nooit een voldaan gevoel, hoeveel zij ook eten;
 • voelen zich schuldig, walgelijk of depressief na een eetbui;
 • voelen stress of spanning die alleen kan worden verzacht door eten;
 • verstoppen voedsel of slaan het op om later in het geheim op te eten;
 • ervaren een onvermogen om te stoppen met eten of te controleren wat zij eten;
 • eten normaal voedsel in bijzijn van anderen. Ze eten buitengewoon veel als ze alleen zijn;
 • doen wanhopige pogingen om het gewicht en de eetgewoonten onder controle te houden;
 • ervaren gevoelloosheid tijdens eetbuien. Hierbij lijkt het alsof zij er niet echt zijn of op de automatische piloot leven.

Er wordt overigens weleens gesteld dat mensen die voortdurend kleine hoeveelheden eten zonder hongergevoel ook binge eaters zijn.

 

Lichamelijke gevolgen

Binge eating disorder is niet gezond voor het lichaam. Er is sprake van een onregelmatig eetpatroon, eetbuien en (extreem) overgewicht. Een persoon met BED eet vaak eenzijdig. Vaak producten met veel suiker en vet, maar weinig goede voedingsstoffen. Het is daardoor mogelijk om tekorten aan voedingsstoffen te ontwikkelen. Een tekort aan deze stoffen kan leiden tot verschillende problemen. Bijvoorbeeld luchtweginfecties, hart- en vaatziekten, uitval van de nieren en blindheid. Voedingsstoffen zijn stoffen in de voeding die nodig zijn voor een gezond lichaam. Ieder voedingsmiddel bevat een andere combinatie van voedingsstoffen. Het is belangrijk om te variëren met verschillende voedingsmiddelen. Op die manier wordt het lichaam voorzien van alle verschillende voedingsstoffen die het nodig heeft. Na verloop van tijd leidt binge eating disorder vaak tot overgewicht.

 

Een te hoog gewicht veroorzaakt meerdere medische complicaties zoals:

Regelmatig overeten kan de maag uitrekken. Dit verstoort het natuurlijke gevoel van honger en verzadiging. Ook kunnen gebitsproblemen ontstaan.

Binge eating disorderBEDeetbuienherhaaldelijkoncontroleerbaarovergewichtobesitasonregelmatig voedingspatroongevoelensdepressieschaamtegezonde voedingtherapiemedicijnen

Psychische en sociale gevolgen

Mensen met BED rapporteren meer gezondheidsproblemen, stress, slapeloosheid en suïcidale gedachten dan mensen zonder eetstoornis. Depressie, angst en alcohol- en drugsmisbruik zijn ook veelvoorkomende gevolgen. Binge eaters denken vaak aan eten, het gewicht en het figuur. Er wordt veel tijd besteed aan het plannen en geheimhouden van eetbuien. Bijvoorbeeld door manieren te bedenken om onopvallend aan eten te komen. Hier gaat veel tijd in zitten. Daarnaast is er meestal sprake van schaamte over het eetgedrag en het lichaam. Het kan voorkomen dat iemand niet meer naar buiten durft. De angst om beoordeeld te worden door andere mensen is dan te groot. De kans om in een isolement te belanden is dan ook groot. Veel eten kost ook veel geld. Financiële problemen kunnen het schuldgevoel vergroten en het zelfvertrouwen verlagen.

 

Behandeling

Het kan moeilijk zijn om binge eating disorder te overwinnen. In tegenstelling tot andere verslavingen is de “drug”, het eten, nodig om te overleven. Het kan niet worden vermeden. In plaats daarvan is het van belang om een gezonde relatie met voeding te ontwikkelen. Een relatie die is gebaseerd op de voedingsbehoeften, niet de emotionele behoeften. Om te stoppen met de eetbuien is het belangrijk om te gaan eten voor een betere gezondheid. Gezond eten betekent:

 • evenwichtige maaltijden plannen;
 • gezonde voedingsmiddelen kiezen;
 • zorgen voor voldoende vitaminen en mineralen.

 

Het is belangrijk om ook professionele steun en behandeling te zoeken. Professionals die BED behandelen zijn psychiaters, diëtisten, therapeuten en eetstoornis- en obesitasspecialisten. Een effectieve behandeling van binge eating disorder hoort niet alleen de symptomen te bestrijden. Het hoort ook de onderliggende problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld de emotionele triggers die leiden tot overeten en de problemen in de omgang met emoties.  Als obesitas de gezondheid in gevaar brengt, is gewichtsverlies een belangrijk doel. Een dieet kan echter bijdragen aan overeten. Pogingen tot gewichtsverlies zouden dan ook altijd moeten worden begeleid door een professional.

Binge eating disorder kan succesvol worden behandeld in therapie. Therapie kan een binge eater leren om de drang naar het overeten te overwinnen. Het ongezonde eetpatroon wordt vervangen door een gezond eetpatroon. Bovendien leert men om de emoties in bedwang te houden en stress te voorkomen. Het doorbreken van het oude eetpatroon is moeilijk en het kan misgaan. Op die momenten is de steun van familie, vrienden en therapeuten erg belangrijk. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan groepstherapie waarin lotgenoten ervaringen uitwisselen. Er bestaan medicijnen die kunnen helpen om de symptomen van BED te behandelen. Deze medicijnen kunnen binge eating disorder niet genezen en maken onderdeel uit van een uitgebreid behandelprogramma met therapie, groepsondersteuning en zelfhulptechnieken.

 

Onderzoek

 • Lichamelijke afwijkingen lijken ook een rol te spelen bij eetbuien. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de hypothalamus verkeerde berichten over honger en volheid stuurt naar de hersenen. De hypothalamus is het deel van de hersenen dat de eetlust controleert.
 • Onderzoekers hebben ook een genetische mutatie gevonden die eetverslaving lijkt te veroorzaken.
 • Tenslotte is aangetoond dat lage niveaus van serotonine in de hersenen een rol spelen bij dwangmatig eten. Serotonine is een neurotransmitter. Neurotransmitters zijn stoffen die signalen overdragen naar de hersenen. Bijvoorbeeld hongersignalen.
 • Normaal gesproken is het niet mogelijk om zoveel te eten dat de maagwand scheurt. Er zijn verschillende mechanismen die dit voorkomen. In ernstige gevallen komt het wel eens voor. In die gevallen is er vaak al iets mis met de maagwand. Bijvoorbeeld door veelvuldig braken of medicatie.

 

Externe informatie of producten

We zijn extern onderstaande boeken, betreffende binge eating disorder, voor u tegengekomen:

 • Binge Eating Disorder. Auteurs Laura van Buuringen & Stichting Gezondheid Nederland, Nederlands, 100 pagina's. Deze cursus is geen volledige behandeling voor een eetstoornis en is niet bedoeld om af te vallen. Psychologe Laura van Buuringen helpt je richting een regelmatig en gezond eet- en denkpatroon.
 • The Loss and Gain Struggle: How Binge Eating Disorder Transformed My Life, e-BOOK. Auteur Camille Heimbrod, Engels. An opening into the life of a woman who openly recognizes and explains the extremity of her disorder, relating the unending circle of self destruction that had affected her life and subsequently that of her friends end family before her decision to make a change.
 • Beyond a Shadow of a Diet, e-BOOK. Auteurs Judith Matz & Ellen Frankel, Engels, 352 pagina's. Comprehensive book for professionals working with clients who struggle with Binge Eating Disorder, Compulsive Eating or Emotional Overeating.
 • Why Can't I Stop Eating? 25 Tips for Managing Binge Eating Disorder & Compulsive Overeating, e-BOOK. Auteur Christine Kruger-Remus, Engels. This book is designed to provide those individuals with a way to face their fear and move onto the path toward managing their binge eating behavior.

 

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

 

Vorige

top