Brede diëtisten informatie over voedingsdoelen

Blindedarmontsteking

Blindedarmontsteking is een acute ontsteking in de rechter onderbuik. Het is belangrijk om meteen naar een arts toe te gaan.

Een blindedarmontsteking wordt ook wel appendicitis genoemd. Appendicitis is eigenlijk een onjuiste term. De ontsteking bevindt zich aan de blinde darm. Blinde darmontsteking komt vooral voor bij jonge mensen, maar het kan op iedere leeftijd ontstaan.

 

Blinde darm

De blinde darm of caecum (de medische term)  is een stukje darm naast de dikke en dunne darm. De blinde darm bevindt zich naast de overgang tussen de dikke en dunne darm. Deze overgang zit rechts onderin de buik. Aan het einde van de blindedarm bevindt zich een wormachtig aanhangsel. Het wormachtig aanhangsel wordt ook wel de appendix genoemd. De appendix ligt dus aan het einde van de blinde darm. De appendix is een lang en dun stukje darm, dat zich redelijk vrij kan bewegen in de buik. Bij een blindedarmontsteking vindt een bacteriële infectie plaats in de appendix. De infectie ontstaat dus niet in de blinde darm, wat veel wordt gedacht. Blindedarmontsteking is dus niet de juiste benaming voor de aandoening. De ontsteking vindt plaats in de appendix. Bacteriën zijn organismen die normaal in de darmen voorkomen. Bacteriën komen normaal altijd in en op het lichaam voor. Zo zijn er bacteriën in de darmen te vinden en op de huid. Deze bacteriën helpen het lichaam te beschermen tegen schadelijke bacteriën. Schadelijke bacteriën kunnen binnendringen via de voeding of door een wondje. Schadelijke bacteriën kunnen voor irritatie en ziekte zorgen. Appendicitis kan zeer plotseling gaan ontsteken. Daarom wordt het ook wel een acute appendicitis genoemd.

Voor zover bekend is, heeft de appendix geen functie in het lichaam. In het jaar 2007 is een suggestie over de functie van de appendix geopperd door een aantal onderzoekers. De onderzoekers denken dat de appendix helpt na een hevige diarree periode. Zij denken dat de appendix de darmen weer voorziet van goede bacteriën. De goede bacteriën zijn na de diarree weg en dienen weer aangevuld te worden. Zij geloven dat de appendix hierbij helpt. Deze werking is echter nog niet bewezen.

 

Symptomen

De symptomen bij appendicitis beginnen vaak plotseling. Het belangrijkste symptoom is een vaak hevige buikpijn. De pijn die wordt ervaren begint meestal rond de navel. Vervolgens gaat de pijn door naar rechts onderin de buik. De plek kan nogal verschillen. Dat komt door de verschillende plekken waar de appendix kan liggen. Daarnaast kunnen nog meer symptomen zich voordoen bij blindedarmontsteking, zoals:

  • overgeven;
  • misselijkheid;
  • verminderde eetlust;
  • algeheel gevoel van ziek zijn;
  • lichte temperatuursverhoging, een temperatuur van ongeveer 38 graden Celsius;
  • vervoerspijn, soms hebben mensen met een blindedarmontsteking veel pijn met reizen. Vooral hobbels kunnen zeer pijnlijk zijn;
  • druk en loslaatpijn op de plek, iemand heeft pijn bij het drukken en het loslaten van de plek van de appendix. Ook bij lachen en hoesten is de buik gevoelig en pijnlijk.

 

Wanneer het vermoeden van een blinde darmontsteking bestaat, is het zeer raadzaam om meteen een arts in te lichten. Ook wanneer de pijn midden in de nacht begint. De blinde darm kan namelijk open gaan. Hierdoor kan de darminhoud de buik ingaan. Als de darminhoud zich in de buikholte bevindt, ontstaat er een ernstige infectie. Het buikvlies, dat zich om de buikorganen bevindt, raakt ontstoken. Wanneer een buikvliesontsteking onbehandeld blijft, kan iemand hieraan overlijden. Wanneer de buikholte geïnfecteerd raakt, wordt dat ook wel behandeld met antibiotica. De appendix kan niet operatief verwijderd worden zolang het buikvlies ontstoken is. De infectie zal eerst behandeld moeten worden.

 

Oorzaken

Wat de oorzaak is van appendicitis is nog onduidelijk. Op het moment zijn er geen oorzaken bekend. Er wordt momenteel gedacht dat een blokkade van de blinde darm een ontsteking kan veroorzaken. Een stukje hard geworden ontlasting kan de ingang van de blinde darm blokkeren, waardoor er een ontsteking kan ontstaan. Het stukje hard geworden ontlasting wordt ook wel een fecoliet genoemd. Het is niet duidelijk of een fecoliet de daadwerkelijke oorzaak is. Dit zal nog onderzocht moeten worden.

 

Diagnose

Het is belangrijk om met symptomen van een blindedarmontsteking naar de huisarts te gaan. De arts zal een aantal onderzoeken doen. Ten eerste zal de arts aan de buik voelen. Door te kloppen en te drukken weet de arts ongeveer wat er aan de hand is. Daarnaast zal er bloed en urine onderzocht worden. Met bloed en urine kan gekeken worden of de pijn een andere oorzaak heeft. Andere oorzaken kunnen zijn: darminfectie, voedselvergiftiging of een zwangerschap. Ook een ontsteking aan de eierstokken bij vrouwen kan voor hevige pijn zorgen.

 

Inwendig onderzoek

Soms kan via de anus een flexibele slang naar binnen worden gebracht. Met behulp van deze slang kan gekeken worden in de darmen. Ook kan er bij vrouwen worden gekeken naar de baarmoeder. De baarmoeder kan worden bekeken om te zien of er sprake is van een zwangerschap. Dit wordt gedaan om een zwangerschap of appendicitis uit te sluiten.

 

Echografie

Bij het onderzoek echografie wordt er gebruik gemaakt van een apparaat dat geluidsgolven uitzendt. De golven zijn niet hoorbaar en niet schadelijk. Het resultaat van de golven worden weergegeven op een computerbeeld. De golven die worden uitgezonden uit het apparaat worden teruggekaatst bij organen en weefsels. De golven die terugkaatsen zijn verschillend. Zo kunnen er op het beeld verschillende structuren te zien zijn. Een echo wordt vaak gebruikt bij zwangere vrouwen om naar de een baby in de buik te kijken. Met de echografie kan echter ook gekeken worden of er sprake is van een ontsteking.

 

CT scan

CT scan is een afkorting voor computertomografie scan. Bij deze scan worden röntgenstralen gebruikt. Door de stralen kunnen gedetailleerde foto’s van het lichaam gemaakt worden. De CT scan duurt ongeveer tien tot twintig minuten. De scan is geheel pijnloos. De foto’s die gemaakt worden zien eruit als dunne plakjes van de blinde darm. De foto’s zijn horizontaal gemaakt (van schouder tot schouder). Zo wordt de blinde darm in beeld gebracht voor de arts.

 

Kijkoperatie

Een ander woord voor kijkoperatie is ook wel een laparoscopie. Soms kan met de bovenstaande onderzoeken niet bepaald worden of er sprake is van blindedarmontsteking. Bij een kijkoperatie zullen artsen naar de blindedarm kijken zonder de persoon open te maken met een grote snee. Bij een laparoscopie worden een paar kleine sneetje gemaakt voor bepaalde instrumenten. Met bepaalde instrumenten zullen artsen de appendix en de blinde darm bekijken. De instrumenten bevatten onder andere een camera en een grijptangetje. Door de camera kunnen de artsen zien wat ze doen in de buik. De patiënt wordt dus niet geheel opengemaakt en er ontstaat geen groot litteken. Wanneer er tijdens deze operatie geconstateerd wordt dat iemand een ontsteking heeft, kan de appendix meteen verwijderd worden. Met behulp van de grijptang en andere instrumenten die gebruikt kunnen worden, kan de appendix verwijderd worden.

blinde darmontstekingappendicitisappendixwormachtig aanhangselfecolietoperatieappendectomiehevige pijnrechter onderbuikmisselijkbrakenCT scaninwendig onderzoek

Behandeling 

De behandeling voor blindedarmontsteking is een chirurgische verwijdering van de appendix. Deze operatie wordt ook wel appendectomie genoemd. Vaak wordt, bij twijfel aan een blindedarmontsteking, de blindedarm verwijderd. Artsen nemen liever het zekere voor het onzekere in dit geval. Mocht er echt een blindedarmontsteking zijn die niet wordt behandeld, dan kan een buikvliesontsteking ontstaan. Buikvliesontsteking kan zeer gevaarlijk zijn, dus opereren artsen liever om buikvliesontsteking te voorkomen. De operatie die wordt uitgevoerd, is bijna altijd laparoscopisch (dus via de kijkoperatie) zoals hierboven is uitgelegd. Soms wordt nog op de klassieke manier geopereerd. Bij de klassieke operatie wordt de patiënt open gemaakt. Bij de operatie is de gehele blindedarm bloot gelegd. De chirurgen hebben dan volledig zicht op de blindedarm en de appendix.

 

Na de operatie

Na de operatie moet de patiënt weer herstellen. Bij een klassieke operatie duurt het herstel langer dan bij een kijkoperatie. Omdat de patiënt bij een klassieke operatie een grotere wond heeft moet het lichaam langer herstellen. Om het lichaam sneller op de been te helpen, wordt er vaker gekozen voor een laparoscopische operatie. Na de operatie wordt er een infuus ingebracht met vocht en medicijnen. Deze worden gegeven uit voorzorg en voor beter herstel. Na een klassieke operatie kunnen de darmen weer geleidelijk op gang komen. Het ligt eraan hoe de operatie is verlopen en hoe de darmbeweging van de dikke en de dunne darm is. Vaak hoeft de darm zich niet meer volledig te herstellen omdat er een laparoscopische operatie is uitgevoerd.

 

Voeding en blindedarmontsteking

Na een klassieke operatie krijgt de patiënt een infuus met vocht en medicijnen. Het vocht en de medicijnen zijn nodig bij het herstel van de operatie. De darmen van de patiënt zullen moeten wennen zonder blindedarm en appendix. Vlak na de operatie zal daarom vloeibaar eten worden gegeven. Vloeibaar eten is dan makkelijker verteerbaar. Na een aantal dagen wordt het vloeibare eten vervangen door normaal (vast) eten. Ongeveer 2 tot 5 dagen na een klassieke operatie kan de patiënt weer naar huis toe. Vaak kan er na dag 5 weer normaal worden gegeten. Bij een laparoscopische behandeling kan de patiënt sneller naar huis indien er geen complicaties na de operatie zijn. De patiënt kan sneller naar huis door het kleinere oppervlakte van de operatie. Bij de operatie worden maar een paar kleine sneetjes gemaakt in tegenstelling tot één grote snee. Daarnaast is het ook belangrijk om goed te bewegen na de operatie. Beweging kan er voor zorgen dat er geen bloedpropje ontstaat. Een bloedpropje is een klein stukje dat bestaat uit bloedcellen. Dit propje kan de kleine bloedvaten in het lichaam verstoppen. Zodat er in de kleinere bloedvaten geen goede bloeddoorstroming plaatsvindt. Dit kan zeer gevaarlijk zijn. Als het bloedpropje in de hersenen komt, is er sprake van een beroerte. Bewegen kan helpen om ervoor te zorgen dat een bloedpropje niet ontstaat. Beweging helpt de doorbloeding. Door de goede doorbloeding kunnen er geen propjes ontstaan.

 

Onderzoek 

  • Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is hoe vaak een chirurg een blindedarmoperatie (appendectomie) heeft uitgevoerd. Het blijkt dat het sterfgeval hoger is, als de chirurg minder operatie heeft uitgevoerd bij een blindedarmontsteking. Naarmate een chirurg meer operaties heeft uitgevoerd, blijkt het sterftecijfer lager te zijn. 
  • Uit Grieks onderzoek blijkt dat een virus mogelijk te maken heeft met acute appendicitis. Het virus werd gevonden wanneer een blindedarm werd verwijderd. Een virus is een indringer in het lichaam. Een goed voorbeeld van een virus is de griep. Hoe het virus invloed uitoefent op de blinde darmontsteking is nog niet duidelijk. Daarvoor zal meer onderzoek nodig zijn. 
  • Het is mogelijk als iemand een onderzoek heeft gehad aan de darmen waarbij een bariumoplossing is gebruikt, dat er mogelijk een blindedarmontsteking ontstaat. Een bariumoplossing wordt veel gebruikt als vloeistof bij een scan bij de buik. Zo is het beeld duidelijk van de darmen bij een scan. Een blindedarmontsteking door een bariumoplossing komt zelden voor. 

 

Externe informatie of producten

We zijn extern onderstaande boek, betreffende blindedarmontsteking, voor u tegengekomen:

 

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

 

Vorige

top