Zorgverzekering

Vergoeding diëtistadviezen door de zorgverzekering
Jaarlijks kunt u maximaal 3 uur diëtistenzorg declareren bij uw basiszorgverzekering. Dat wordt dus pas (geheel of deels) vergoed indien uw jaarlijkse eigen risico (in 2018 € 385,--) al door u is betaald. In veel gevallen wordt het eigen risico niet volledig verbruikt en zult u diëtistenzorg, maar bijvoorbeeld ook fysiotherapie zelf moeten betalen. Dit eigen risico kunt u trouwens vrijwillig verhogen om zo een lagere zorgverzekeringspremie te betalen.
 
Diëtistenzorg binnen de Ketenzorg
Bij Diabetes Mellitus, COPD of VRM (Vasculair Risico Management) en Hartfalen kunnen de diëtistendiensten mogelijk onder de zogenaamde ketenzorg vallen. Ketenzorg is zorg waarbij meerdere zorgverleners actief zijn. Als u bijvoorbeeld Diabetes Mellitus heeft, is daar zowel uw huisarts, als een diabetesverpleegkundige en een diëtist bij betrokken. Deze kosten worden in dat geval niet ten laste gebracht van uw eigen risico, en wordt dus volledig vergoed.
 
Per zorgverzekeraar verschillend
Indien u kosten bij een diëtist maakt, kunt u deze declareren bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel uw zorgverzekeraar hiervan vergoedt, is per zorgverzekeraar verschillend. Soms wordt alles vergoed, in andere gevallen slechts een gedeelte. Ook kan de zorgverzekeraar bepaalde eisen stellen, om een gedeclareerd bedrag uit te betalen.
Zo vergoeden een aantal zorgverzekeraars alleen de kosten van de diëtist indien u door uw huisarts naar een diëtist bent verwezen. Het kan ook zijn dat de diëtist een contract heeft met de zorgverzekeraar. De diëtist declareert deze kosten dan bij de zorgverzekeraar. Indien u uw jaarlijkse eigen risico nog niet heeft verbruikt, zal de zorgverzekeraar de kosten echter bij u incasseren.
 
Zelf declareren
DietCetera haar diëtistendiensten zijn goedkoper, en volgens ons ook klantvriendelijker, dan bij een ‘klassieke’ diëtist. DietCetera werkt namelijk met schriftelijke adviezen voor de contacten, wat vrij nieuw is. Door een aantal zorgverzekeraars worden nog eisen gesteld welke niet overeenkomen met onze werkwijze. Zo eisen zij dat u (de cliënt) en de diëtist het eerste consult face-to-face contact heeft. Dit wil zeggen dat u en de diëtist in dezelfde ruimte zijn. Dit voor eventueel onderzoek (meten en wegen) en zodat u zich kunt legitimeren. DietCetera (en ook de Nederlandse Vereniging van Diëtisten) is van mening dat dit op een andere, klantvriendelijker, wijze kan.
Door deze regels zijn een aantal zorgverzekeraars wat terughoudend in directe contractering van DietCetera. Dat is de reden dat u de rekening eerst zelf moet voldoen. Uw zorgverzekeraar kan echter besluiten om het door u gedeclareerde bedrag toch aan u uit te keren. DietCetera adviseert haar cliënten dan ook om gemaakte kosten altijd bij zijn of haar zorgverzekeraar in te dienen.
 
Verzekeraars waarmee DietCetera contracten heeft afgesloten
Voor 2018 hebben we zorgcontracten afgesloten met de onderstaande ziektskostenverzekeraars:
  • VRZ met de merken: Zorg en Zekerheid, Eno zorgverzekeraar en ONVZ.
  • DSW Zorgverzekeraar met de merken: DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar en inTwente Zorgverzekeraar.
  • Coöperatie VGZ met de merken: VGZ Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, IZA ZorgverzekeraarZorgverzekeraar UMCZorgverzekeraar Cares Gouda en Univé Zorg.
  • ASR met de merken: ASR Basis Ziektekostenverzekeringen, De Amersfoortse, Ditzo en Aevitae.
  • Caresq.
 
Maak uw eigen keuzes
Indien u diëtistenzorg niet via de ketenzorg vergoed krijgt en niet zeker bent dat u uw eigen risico dit jaar volledig gebruikt, is het altijd interessant om voor de goedkopere en zeer klantvriendelijke diëtistendiensten van DietCetera te gaan. Zelfs wanneer het niet zeker is dat deze diëtistenzorg vergoed wordt kunnen de andere voordelen u doen besluiten om toch voor DietCetera te kiezen.
 
Wees scherp op uw zorgverzekering
Er zijn behoorlijk wat verschillen in de dekking, declaratievoorwaarden maar ook premies van de verzekeraars. Het is daarom nuttig om eens per jaar naar uw zorgkostenpolis te kijken. Er zijn daar hulpmiddelen voor zoals de vergelijkingssites: overstappen zorgverzekeringzorgverzekering vergelijken 2018jongeren zorgverzekeringenbesparen op zorgverzekering, online zorgvergelijker en Betervergelijken.nl.