Brede diëtisten informatie over voedingsdoelen

Katten allergie

Bij kattenallergie kan een kruisreactie ontstaan met varkensvlees. Het immuunsysteem reageert dan op een stof waarvoor het niet allergisch is.

Katten allergie komt vrij veel voor. Het kan in principe op iedere leeftijd ontstaan. De ernst van de klachten wisselt sterk per persoon. Sommige mensen met een allergie voor katten hebben zo weinig last van klachten dat zij een kat in huis kunnen verdragen. Andere mensen met kattenallergie hebben al last van heftige reacties als zij in een huis komen waar ooit een kat is geweest. Kattenallergie is samen met hondenallergie een van de meest voorkomende allergieën voor dieren. Andere dierenallergieën zijn voor paarden, knaagdieren en vogels. Kattenallergie komt vaak voor in combinatie met andere allergieën zoals hooikoorts en huisstofmijt allergie. Katten allergie is niet seizoensgebonden en komt het hele jaar voor.

 

Wat is een katten allergie?

Een allergie wordt weleens verward met een intolerantie. Deze begrippen hebben echter een andere betekenis. Een allergie is een reactie van het afweersysteem in het lichaam. Het afweersysteem wordt ook wel het immuunsysteem genoemd. Dit systeem beschermt het lichaam tegen infecties en andere gevaren van buitenaf. Bovendien reageert het op allergenen. Allergenen zijn stoffen die het lichaam binnenkomen via de huid of de luchtwegen. De stoffen hoeven niet schadelijk te zijn voor het lichaam, maar het lichaam kan ze niet herkennen. Allergenen worden daarom ook wel lichaamsvreemde stoffen genoemd. Zeer kleine hoeveelheden kunnen al een reactie veroorzaken. Het immuunsysteem probeert om deze stoffen onschadelijk te maken. Het lichaam maakt stoffen aan die de vreemde stoffen opruimen. Tijdens het opruimen komt een andere stof vrij. Deze stof wordt histamine genoemd. Histamine veroorzaakt de allergische reactie. De klachten van een allergie zijn dus niet afkomstig van de allergenen. Wel komen ze voort uit de reactie van het lichaam op de allergenen.

Een allergie verschilt van een intolerantie op de volgende manieren:

 • Het afweersysteem komt wel in actie in geval van een allergie, maar niet in geval van een intolerantie. Desondanks kan een stof een reactie veroorzaken door intolerantie.
 • Een reactie door een allergie treedt op door kleine hoeveelheden van een stof. Een reactie door een intolerantie treedt alleen op door grotere hoeveelheden van een stof.
 • Een allergie kan levensbedreigend zijn. Een intolerantie is in principe niet levensbedreigend.

 

Een katten allergie is een allergische reactie op een of meer kattenallergenen. Het bekendste kattenallergeen is het Fel d1-eiwit. Het eiwit wordt geproduceerd door de talgklieren in de huid van katten. De haren en huidschilfers van katten dragen het Fel d1-eiwit met zich mee. Als katten haren en huidschilfers verliezen, komen de allergenen in de lucht. Door de lucht in te ademen komen de luchtwegen in contact met de allergenen. Als iemand een kattenallergie heeft, reageert het afweersysteem hier op. Door de reactie komen histamine en andere ontstekingsbevorderende stoffen vrij. Een ontsteking is vaak een reactie van het lichaam om vreemde stoffen te weren. Dit kan gepaard gaan met een ‘overdreven’ allergische reactie van de luchtwegen. Katten allergie is voornamelijk een inhalatie allergie. Maar ook het speeksel van katten bevat allergenen. Een likje van een kat kan dus een allergische reactie van de huid veroorzaken.

 

Oorzaken

Katten allergie kan aangeboren of later verkregen zijn. De allergie is aangeboren als het eerste contact met een allergeen direct een reactie veroorzaakt. De reactie doet zich meestal niet plaatselijk, maar over het hele lichaam voor. De allergie is later verkregen als herhaaldelijk contact met een allergeen een reactie veroorzaakt. De reactie doet zich meestal alleen plaatselijk voor.

 

Symptomen

De symptomen van katten allergie komen met name voor in de slijmvliezen van de luchtwegen. Meestal treden de klachten binnen een half uur na het contact op. Dat is een vroege reactie. Soms treden de klachten pas 6 tot 24 uur na het contact op. Dat is een late reactie.

De symptomen vertonen gelijkenis met die van hooikoorts en huisstofmijtallergie zoals:

 • jeuk;
 • niezen;
 • traanogen;
 • huiduitslag of eczeem;
 • loopneus of verstopte neus
 • kortademigheid, piepende ademhaling of benauwdheid.

Andere symptomen zijn moeheid, lusteloosheid en hoofdpijn. De ernst van de klachten verschilt per persoon. Over het algemeen nemen de klachten af met de leeftijd.

Een arts stelt katten allergie vast aan de hand van de klachten. Hierna kan bloedonderzoek en/of een huidtest de diagnose bevestigen. Bij een huidtest worden druppeltjes vloeistof met een allergeen op de huid gelegd. De druppeltjes worden met een naaldje in de huid geprikt. Een allergie wordt aangetoond, als er een rode plek met een jeukend bultje ontstaat.

 

Behandeling

Katten allergie kan niet worden genezen. Soms groeien mensen over een allergie heen. Er zijn manieren om de symptomen te verminderen. Symptomen kunnen worden voorkomen door katten te vermijden.  Medicijnen kunnen klachten van de allergie, zoals een loopneus, onderdrukken. De middelen zijn verkrijgbaar in de vorm van inhalatoren, neussprays, oogdruppels en tabletten. Een hyposensibilisatiekuur kan de oorzaak van de allergie aanpakken. Hyposensibilisatie is een injectiekuur. De patiënt krijgt een kleine, oplopende concentratie van kattenallergenen geïnjecteerd. Het lichaam maakt vervolgens beschermende stoffen aan. Hierdoor kan het lichaam steeds meer allergenen verdragen. Langzaam maar zeker zal het immuunsysteem minder heftig of niet meer reageren op katten. Een hyposensibilisatiekuur duurt over het algemeen tenminste drie jaar. De kuur wordt vaak alleen toegepast, wanneer de kat niet kan worden vermeden. Bijvoorbeeld beroepsmatig in het geval van een wijkverpleegkundige. Ook minder drastische maatregelen, zoals kleine aanpassingen in het huis, kunnen symptomen verminderen.

kattenallergieinhalatieallergieimmuunsysteemallergeenFel d1-eiwitharenhuidschilfersallergische reactiekruisreactievarkensvlees

Voeding

Katten allergie lijkt weinig van doen te hebben met voeding. Er kan echter een wisselwerking optreden tussen een inhalatie allergie (kat) en een voedselallergie. Dit wordt een kruisreactie genoemd. Door een kruisreactie reageert het immuunsysteem op stoffen waarvoor het niet allergisch is. Een katten allergie gaat wel eens samen met een kruisreactie op varkensvlees. Het immuunsysteem kan nauwkeurig een kattenallergeen herkennen. De nauwkeurigheid kent echter grenzen. Het afweersysteem herkent slechts een stukje van het allergeen, het epitoop. De eigenschappen van een epitoop van kat en een epitoop van varkensvlees komen sterk overeen. Soms wordt het epitoop van varkensvlees herkend als een kattenallergeen. Hierdoor kan een persoon met katten allergie een allergische reactie krijgen op varkensvlees. Kruisreacties veroorzaken regelmatig verwarring tijdens het stellen van een diagnose. Niet iedereen met katten allergie heeft last van een kruisreactie.

Aanpassing van de voeding is alleen zinvol indien:

 • klachten optreden na het eten van varkensvlees;
 • uit onderzoek blijkt dat het om een kruisreactie gaat.

Een dieet bij katten allergie betekent vaak niet meer dan het uitsluiten van varkensvlees.

 

Onderzoek

 • Sommige mensen groeien op met een kat. Andere mensen nemen pas op latere leeftijd een kat. De laatste groep heeft tweemaal zoveel kans om kattenallergie te ontwikkelen. Ook de verblijfsplaats van de kat speelt een rol. Mensen die hun kat weren uit de slaapkamer hebben minder kans om overgevoeligheid te ontwikkelen.
 • In 2006 fokte een Amerikaans bedrijf de eerste hypoallergene kat. Een hypoallergene kat is gefokt, opdat hij geen allergische reactie uitlokt bij de mens. De prijzen liegen er niet om. Voor een hypoallergene kat wordt tussen de 5.000 en 20.000 euro betaald.
 

Externe informatie of producten

We zijn extern onderstaande boeken en producten, betreffende katten allergie, voor u tegengekomen:

 

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

 

Vorige

top