Brede diëtisten informatie over voedingsdoelen

Vitamine B13 of orootzuur

Orootzuur komt voor in melk, maar het lichaam heeft geen melk nodig om orootzuur te produceren.

Vitamines zijn stoffen die in kleine hoeveelheden voorkomen in eten en drinken. De inname van vitamines is onmisbaar, aangezien het lichaam het zelf niet of onvoldoende kan aanmaken. Vitamines leveren geen directe energie. Ze zijn wel essentieel voor een goed verloop van de stofwisseling. Daarnaast zijn deze voedingsstoffen nodig voor een goede gezondheid, groei, ontwikkeling en herstel.

Vitamines zijn in te delen in vitamines die oplosbaar zijn in vet en vitamines die oplosbaar zijn in water. De vetoplosbare vitamines (A, D, E, K) komen voornamelijk voor in voedingsvetten. Voedingsvetten zijn bijvoorbeeld oliën. Het lichaam kan vetoplosbare vitamines voor een gedeelte opslaan. Vetoplosbare vitamines worden uitgescheiden via de gal of de urine. De wateroplosbare vitamines (B, C) komen voor in het vocht van  voedingsmiddelen. Het lichaam kan de meeste niet goed opslaan. Een teveel aan wateroplosbare vitamines wordt via de urine afgevoerd. Naast deze 13 vitamines bestaan er ook halfvitamines en onzinvitamines. De betreffende stoffen worden ten onrechte vitamines genoemd. Halfvitamines zijn stoffen die het lichaam zelf kan maken. Van onzinvitamines is nooit bewezen dat ze nodig zijn in het lichaam. De term vitamine wordt ook wel eens ten onrechte geclaimd voor commerciële doeleinde. Het gaat dan eigenlijk om een ander stofje, waar nog geen of niet voldoende wetenschappelijk bewijs voor is. Een voorbeeld hiervan is vitamine B15 en B17.

 

Vitamine B13 werd beschouwd als onderdeel van het vitamine B-complex. Het vitamine B-complex is de gehele groep B vitaminen. Dit is niet terecht, vitamine B13 is eigenlijk een onzinvitamine. Vitamine B13 wordt ook wel orootzuur genoemd. Vroeger was de lijst met vitamines een stuk langer, tegenwoordig is er veel meer informatie bekend. Er is in de loop van de tijd een aantal vitamines verwijderd of tot halfvitamines of onzinvitamines gedegradeerd. Het Voedingscentrum raadt supplementen met onzinvitamines af omdat de werking onvoldoende aangetoond en onderzocht is. Het Voedingscentrum verstrekt wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze aan consumenten. In 1904 werd orootzuur voor het eerst gewonnen uit wei, een product gemaakt van koemelk. De naam orootzuur is afkomstig van het Griekse woord voor wei, orós. In het menselijk lichaam wordt orootzuur normaliter in voldoende mate aangemaakt door de darmflora. Dit zijn de dikke darmbacteriën die bij iedereen voorkomen.

 

Functie

Orootzuur is in het lichaam nodig voor de aanmaak van DNA in lichaamscellen. DNA komt voor in elke lichaamscel en bevat de erfelijke eigenschappen van ons lichaam, zoals de bloedgroep en de kleur van de ogen. Door voortplanting wordt het DNA doorgegeven aan het nageslacht. Vitamine B11 (foliumzuur), B12 (cobalamine) en halfvitamine PABA helpen ook bij de DNA aanmaak. Mogelijk is orootzuur voornamelijk nodig voor de omzetting van foliumzuur en cobalamine in een werkzame stof, en is daarom betrokken bij de DNA aanmaak.

 

Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH)

De Gezondheidsraad geeft per voedingsstof aanbevelingen over de hoeveelheid die gezonde mensen dagelijks nodig hebben. Voedingsstoffen zijn bijvoorbeeld vitamines en mineralen. De Gezondheidsraad is een adviescollege van de overheid. Deze voedingsnormen worden gegeven als Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Voor vitamine B13 is geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vastgesteld. Mensen zullen bijna nooit een tekort ontwikkelen van orootzuur, omdat de stof door het lichaam zelf aangemaakt kan worden. Er zijn tot op heden nog geen klachten bekend die te wijten zouden zijn aan een tekort. Het is nog niet duidelijk hoeveel orootzuur men binnen mag krijgen. Over de invloed van het bereiden en het bewaren van orootzuur is niets bekend.

halfvitaminesonzinvitamineshulpstoffenvitamine B13orootzuuronvoldoende bewijsonduidelijke lichamelijke werkingonderzoekbereidingswijze

Onderzoek

  • Er zijn verschillende onderzoeken geweest waarbij orootzuur suppletie bij proefdieren, een verhoogd risico op kankergezwellen gaf. De EFSA noemt dat hier nog geen echte conclusie aan kan worden verbonden en dat er nog meer onderzoeken nodig zijn. De EFSA is de Europese voedselveiligheids-autoriteit.
  • Ook zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de positieve effecten van orootzuur suppletie bij de aandoeningen MS (multiple sclerosis), na een hartaanval en bij chronische hepatitis. Hier is nog geen wetenschappelijk advies voor ontwikkeld omdat er nog meer onderzoek voor nodig is. Multiple sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel, dat bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. MS heeft een groot aantal verschillende mogelijke klachten als gevolg. Hepatitis is een verzamelnaam voor ontstekingen in de lever, waarbij chronisch staat voor langdurig.

 

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

 

Vorige

top