Brede diëtisten informatie over voedingsdoelen

Afvallen

Het lukt veel mensen niet om blijvend gewicht kwijt te raken. Ook snelheid van eten kan aanleiding geven tot overgewicht.

Met afvallen wordt vooral bedoeld het dalen van het lichaamsgewicht. Het wordt ook wel afslanken of lijnen genoemd. Afvallen kan ook betekenen dat lichaamsvet wordt verloren en spiermassa wordt opgebouwd. In dat geval wordt er geen of nauwelijks gewicht verloren, maar valt iemand wel af. Mede doordat spieren zwaarder wegen dan vet. Als er sprake is van overgewicht, is afvallen vaak gewenst. Een te hoog gewicht of vetmassa op een specifieke plaats brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Ook kan het lichamelijk ongemakkelijk zijn om overgewicht te hebben. In Nederland heeft 44% van de vrouwen en 60% van de mannen overgewicht. Hiervan heeft 13% van de mannen en 14% van de vrouwen ernstig overgewicht. Dit wordt ook wel obesitas genoemd. Aangezien overgewicht steeds meer voorkomt, komt afvallen ook steeds meer voor. Het lukt veel mensen niet om blijvend gewicht kwijt te raken. Soms kunnen door een afvaldieet wat kilo's verloren worden, maar deze kilo's zitten er vaak weer snel aan. Dit komt vooral omdat veel diëten niet effectief blijken te zijn op langere termijn. Toch komt afvallen ook voor wanneer er zelfs geen sprake is van overgewicht. Bijvoorbeeld bij Anorexia of bij een lichamelijke ziekte. Afvallen is in dat geval zeker niet wenselijk.

 

Redenen om af te vallen:

 • Zorgt voor een beter uiterlijk, welzijnsgevoel en respect van anderen/omgeving;
 • Behalen van gezondheidswinst. Het risico op onder meer hart- en vaatziekten, diabetes en kanker wordt kleiner;
 • Goed voorbeeld geven aan kinderen. Door zelf een gezond gewicht te hebben, geven ouders het goede voorbeeld aan hun kinderen.

 

Hoe ontstaat overgewicht
Overgewicht ontstaat vaak door langdurig verkeerd eet- en beweeggedrag. Te veel eten en te weinig bewegen zorgen er voor dat voeding opgeslagen wordt in de vorm van lichaamsvet. Tegenwoordig is er veel en lekker eten voorhanden. Overal kan wel iets lekkers (de zogenaamde snacks ofwel tussendoortjes) worden gekocht. Dit zorgt er mede voor dat er verkeerd en te veel wordt gegeten.

Gewichtstoename kan ook ontstaan door de anticonceptiepil of andere medicijnen. Het medicijn prednison is bijvoorbeeld deels eetlustopwekkend en vochtvasthoudend. Hierdoor lijkt het alsof iemand veel is aangekomen. Overgewicht kan ook ontstaan door andere factoren.

 

Factoren die overgewicht kunnen veroorzaken of verergeren:

 • Medicijnen: Bepaalde medicijnen kunnen overgewicht veroorzaken.

 • Stofwisselingsstoornissen: Een te langzaam werkende schildklier. Dit zorgt er voor dat de stofwisseling langzamer werkt.

 • Emotie-eten: Veel mensen gaan meer eten wanneer er veel emoties en onzekerheden zijn. Ook stress is een veel voorkomende oorzaak van meer en ongezond eten.

 • Erfelijkheid: Aanleg om overgewicht te krijgen kan erfelijk bepaald zijn. Ook kan een verkeerde leefstijl of voedingspatroon aangeleerd zijn door ouders. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van ouders met overgewicht vaker zelf ook overgewichtsproblemen krijgen.

 • Leeftijd: Naarmate mensen ouder worden, gaat de stofwisseling langzamer werken. De stofwisseling wordt ook wel metabolisme genoemd. Dit is de opname en verbranding van voedingsstoffen. Een langzame stofwisseling zorgt er voor dat er minder verbrand wordt. Hierdoor kan er eerder gewichtstoename optreden.

 

Om de mate van overgewicht te meten bestaat de BMI (Body Mass Index). De Body Mass Index is een rekensom die aangeeft of iemand een te laag, (on)gezond of een te hoog gewicht heeft. Het lichaamsgewicht in kilogrammen wordt gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. Een voorbeeld: Iemand met een gewicht van 67 kilogram en een lengte van 1 meter 70 berekent zijn BMI als volgt: 67 : 1,70² = 23,2. De persoon in kwestie heeft dus een BMI van 23,2.

 

Het schema hieronder geeft aan of het gewicht past bij de lengte:

BMI

Conclusie

minder dan 18,5

ondergewicht

18,5 – 24,9

gezond gewicht

25,0 – 29,9

matig overgewicht

30,0 – 34,9

obesitas

35,0 – 39,9

ernstig obesitas

meer dan 40

morbide obesitas

 

Een BMI van bijvoorbeeld 23 is een goede verhouding tussen lengte en gewicht. Tussen de 25 en 30 bestaat een gezondheidsrisico. Het is aan te raden om te proberen wat kilo's kwijt te raken. Bij 30 of meer is er sprake van overgewicht met een duidelijk verhoogd risico voor de gezondheid. Het is noodzakelijk voor de gezondheid om te proberen wat gewicht te verliezen. De BMI kan niet altijd als leidraad gebruikt worden. Soms geeft het een vertekenend beeld. Bijvoorbeeld bij personen met veel spieren, zoals bodybuilders. Zij hebben vaak een hoog BMI, maar toch een gezonde lichaamssamenstelling.

 

Een andere manier om het overgewicht te herkennen is door het meten van de middelomtrek. Deze meting geeft aan in welke mate er kans is op hart- en vaatzieken, diabetes en hoge bloeddruk:

Middelomvang vrouw

Middelomvang man

Waarde

minder dan 80 cm

minder dan 94 cm

geen verhoogd risico

80 – 88 cm

94 – 102 cm

de risicogrens (meer aankomen voorkomen)

meer dan 88 cm

meer dan 102 cm

verhoogd risico (raadzaam om af te vallen)

 

Gevolgen

De gevolgen van afvallen zijn uiteenlopend. Afvallen bij overgewicht levert meestal gezondheidswinst op. Maar als het gewicht daalt bij ziekte kan dit juist gezondheidsrisico's met zich mee brengen.

 

De gevolgen van afvallen bij overgewicht:

 • minder kans op Diabetes type 2 en vermindering van bijbehorende klachten;
 • minder kans op of een vermindering van hoge bloeddruk;
 • minder kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten;
 • minder kans op of een vermindering van slaapapnoe;
 • psychisch beter voelen door meer zelfvertrouwen;
 • minder kans op verschillende vormen van kanker;
 • minder kans op gewrichtsproblemen;
 • lichamelijk fitter voelen.

 

Afvallen is niet altijd wenselijk. Dit kan voorkomen in bepaalde gevallen van ziekte. Als iemand afvalt is dit gewichtsverlies vaak niet gewenst en kan het voor problemen zorgen. Dit is ook afhankelijk van welk gewicht iemand oorspronkelijk heeft. Ziekten waarbij afvallen vaak voorkomt, zijn onder andere kanker, aids/hiv, ziekte van Crohn of na een ernstig ongeluk. Als er sprake is van afvallen door ziekte, komt dit vaak door verminderde eetlust. In sommige gevallen is ook het lichaam onvoldoende in staat om voedingsstoffen op te nemen. Vaak vraagt een ziek lichaam om meer voedingsstoffen. Als een persoon langere tijd te veel gewicht verliest, kan dit de vatbaarheid voor infecties vergroten. Er kan ook sprake zijn van ongewenst afvallen zonder ziekte. Sommige personen hebben van nature een snelle stofwisseling. Deze personen vallen snel af en komen lastiger aan.

afvallenafslankenlijnengewichtstoenameovergewichtstofwisselingmetabolismehart- en vaatziektendiabetessuikerziektejojo-effectgezondheidsrisico’smedicijnengezondobesitasbariatrische chirurgiegewichtsbehouddiëtistafvaldieetdieet

Afval methodes

Er zijn talrijke manieren om af te vallen. Toch hebben veel afvaldiëten niet het gewenste effect. Sommige methodes om af te vallen werken niet op lange termijn of worden niet volgehouden. Als mensen afvallen en later weer aankomen, spreken we van het jojo-effect. 

 

Onderstaande methodes zijn verschillende manieren om af te vallen. Hierbij wordt uitgegaan van gewenst afvallen.

 

Verder is het na een afvaldieet van belang om de voeding rustig op te bouwen. Deze periode heet richting gewichtsbehoud. Op die manier wordt het jojo-effect voorkomen, doordat het lichaam langzaam went aan meer calorieën. Vervolgens is het zaak om het streefgewicht te behouden. Dit onderdeel wordt behandeld in gewichtsbehoud.

Naast het volgen van een afvaldieet is voldoende beweging belangrijk om af te vallen. Het is goed om een vorm van beweging of sport te kiezen die als prettig wordt ervaren. Op deze manier kan het bewegen ook op de lange termijn vol worden gehouden.

 

Onderzoek

 • Een nieuw onderzoek van het Voedingscentrum toont aan dat veel Nederlanders geloven in afslankfabels. 58% van de mensen gelooft dat citroensap bijdraagt aan het afbreken van vet, 35% gelooft ten onrechte dat het fenomeen zware botten bestaat. Ongeveer 60% denkt dat er na 20.00 uur in de avond geen calorieën meer worden verbrand. 
 • Overgewicht door te snel eten. Uit Japans onderzoek komt naar voren dat niet alleen de hoeveelheid, maar ook snelheid van eten aanleiding kan geven tot overgewicht. Vooral de combinatie van veel en snel eten zou overgewicht in de hand werken.
 • Kinderen zonder broers of zussen hebben vaker overgewicht. Een enig kind tussen de 6 en 9 jaar heeft 70% meer kans om te zwaar te worden. Als er wel broers en/of zussen zijn, heeft de eerstgeborene de meeste kans op overgewicht.
 • Minder last van gonartrose door afvallen bij ouderen. Gonartrose is artrose in de knie. Artrose komt veel voor bij ouderen. Om artrose klachten aan de knie te verminderen, zou afvallen kunnen helpen.
 • Overgewicht bij mannen kan erectieproblemen geven. Ook de urinewegen lijden onder overgewicht bij mannen. Deze problemen kunnen een erectie en plassen bemoeilijken.
 • Er zijn aanwijzingen dat het jojo-effect de kans op hart- en vaatziekten vergroot. Het meermalen aankomen en afvallen, blijkt schadelijk te zijn voor hart- en bloedvaten.
 • Het brein gaat achteruit bij overgewicht. Als er langer dan 10 jaar sprake is van overgewicht, heeft dit een negatieve invloed op het functioneren van de hersenen.
 • Vrouwen komen meer aan als ze gaan samenwonen. Als een vrouw gaat samenwonen wordt zij vaak zwaarder. Een man valt juist vaak af.

 

Externe informatie of producten

We zijn extern onderstaande producten, betreffende afvallen, voor u tegengekomen:

 

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

 

Vorige

top